Přejít k obsahu


Současný stav poznání hradiště Babina-Dolní Hradiště a Koryta v povodí řeky Střely

Citace:
MENŠÍK, P., METLIČKA, M., HRUBÁ, H., HRUBÝ, J., AUGUSTÝNOVÁ, M. Současný stav poznání hradiště Babina-Dolní Hradiště a Koryta v povodí řeky Střely. Archeologie západních Čech, 2017, roč. 13, č. neuveden, s. 19-27. ISSN: 1804-2953
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Current state of knowledge of the Babina-Dolni Hradiste and Koryta hillfort in the basin of the Strela River
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Milan Metlička , Mgr. Hana Hrubá , Jiří Hrubý , Mgr. Markéta Augustýnová ,
Abstrakt CZ: Povodí řeky Střely patří k oblastem, které byly v období pravěku intenzivně osídlené. Na tomto místě jsou prezentovány dvě opevněné polohy, kterým nebyla doposud věnována větší pozornost. Lokality se nacházejí ve vzájemné blízkosti, každá na protilehlém břehu řeky Střely. Lze v teoretické rovině uvažovat o vzájemné současnosti těchto lokalit. Nejpočetnější soubor nálezů ukazuje na dataci do pozdní doby bronzové, minimálně jedna z lokalit nese stopy lidské činnosti i v době laténské. Prezentován je nejen popis a současný stav dochování, ale také známé nálezy z těchto lokalit.
Abstrakt EN: The article presents the current state of knowledge of two hillforts near the Střela River. There is information about the location of the archaeological sites. There are also drawings of archaeological finds - ceramic shards.
Klíčová slova

Zpět

Patička