Přejít k obsahu


Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a vázaná specifika

Citace:
KURZ, P. Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a vázaná specifika. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 3, s. 106-119. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The review of receivables by the insolvency court or the insolvency administrator
Rok vydání: 2018
Autoři: Mgr. Ing. Patrik Kurz
Abstrakt CZ: Přezkum pohledávek insolvenčním soudem případně insolvenčním správcem je dnes do značné míry náhradou nalézacího řízení – řízení o žalobě na zaplacení před obecnými soudy. Proto je na místě se zamyslet nad významem, průběhem a důsledky přezkumu pohledávek a to ve vztahu k jednotlivým druhům pohledávek. Je třeba se zaměřit na základní rysy vymáhání pohledávek a na specifika uplatňování a přezkumu pohledávek.
Abstrakt EN: The review of receivables by the insolvency court or the insolvency administrator is today to a large extent a substitute for an proceedings before the court of first instance - an action for payment before a general court. Therefore, it is important to consider the significance, course and consequences of the review of receivables in relation to individual types of receivables. It is necessary to focus on the basic features of debt recovery and on the specifics of applying and reviewing receivables.
Klíčová slova

Zpět

Patička