Přejít k obsahu


Laboratory for rheological and thermal research of polymeric materials

Citace:
FOLLER, B., ŠESTÁK, J. Laboratory for rheological and thermal research of polymeric materials. In Proceedings of the 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish Slovak Thermoanalytical Confrerence TERMANAL 2011 - XVIII. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-227-3533-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Laboratory for rheological and thermal research of polymeric materials
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak Chemical Society
Autoři: Ing. Bronislav Foller Ph.D. , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc.
Abstrakt CZ: Je uveden popis práce v NTC laboratoři a jeho vybavení v oblasti reologických, termálních a termomechanických měření aplikovaných na kompositní polymery..
Abstrakt EN: Research work of NTC laboratory is shown accentuating rheological, thermal and thermomechanical measurements applied to composite polymeric materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička