doktor_obory_web

Doktorské studium

Prohlubte si svoji specializaci a věnujte se pod vedením odborného školitele výzkumu a projektům, které vás zajímají nejvíce a nastartují vaši kariéru.
Nabídka studia

Výhody doktorského studia na ZČU

V doktorském studiu můžete pokračovat téměř na všech fakultách naší univerzity. Sami si vyberete formu studia a jeho časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost. Výsledky vaší práce zakončíte disertační prací, po jejíž obhajobě získáte titul Ph.D.