Nostrifikace

Nostrifikací zjednodušeně označujeme uznání rovnocennosti diplomu či vysvědčení ze zahraničí v České republice. Pokud tedy u nás chcete využít kvalifikaci, které jste dosáhli za hranicemi, musíte toto své vzdělání v tuzemsku „nostrifikovat“. Netýká se to vzdělání nabytého na Slovensku, Polsku, Slovinsku, Maďarsku a Německu.

V případě žádosti o uznání vysokoškolského diplomu se obracíte na veřejnou nebo státní vysokou školu, soukromé tuto pravomoc nemají. Prvním krokem, který budete muset udělat, je nechat úředně ověřit diplom a jeho přílohy. Uvedené doklady musíte nechat přeložit do českého jazyka soudním tlumočníkem. Poté vyhledáte školu, která vyučuje obdobný studijní program, jenž jste absolvovali, a podáte žádost o nostrifikaci.

Na Západočeské univerzitě lze nostrifikovat vzdělání ve všech jejích akreditovaných programech. My ve lhůtě 30 dnů ověříme, zda Vámi absolvovaná zahraniční vysoká škola je oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách, porovnáme vámi studované předměty s těmi, které sami nabízíme, příp. porovnáme počet absolvovaných hodin a získaných kreditů (ECTS). V případě, že příslušná fakulta uskutečňující podobný studijní program doporučí uznat získané vzdělání za rovnocenné, vydá škola rozhodnutí, které potvrzuje, že vzdělání získané v zahraničí se shoduje s tím českým.

Detailní informace naleznete v popisu procesního postupu nostrifikace na Západočeské univerzitě.