Nostrifikace

Nostrifikací zjednodušeně označujeme uznání rovnocennosti diplomu či vysvědčení ze zahraničí v České republice. Pokud tedy u nás chcete využít kvalifikaci, které jste dosáhli za hranicemi, musíte toto své vzdělání v tuzemsku „nostrifikovat“. Netýká se to vzdělání nabytého na Slovensku, Polsku, Slovinsku, Maďarsku a Německu.

V případě žádosti o uznání vysokoškolského diplomu se obracíte na veřejnou nebo státní vysokou školu, soukromé tuto pravomoc nemají. Prvním krokem, který budete muset udělat, je nechat úředně ověřit diplom a jeho přílohy. Uvedené doklady musíte nechat přeložit do českého jazyka soudním tlumočníkem. Poté vyhledáte školu, která vyučuje obdobný studijní program, jenž jste absolvovali, a podáte žádost o uznání zahraničního VŠ vzdělání.

Na Západočeské univerzitě lze nostrifikovat vzdělání ve všech jejích akreditovaných programech. My ve lhůtě 30 dnů ověříme, zda Vámi absolvovaná zahraniční vysoká škola je oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách, porovnáme vámi studované předměty s těmi, které sami nabízíme, příp. porovnáme počet absolvovaných hodin a získaných kreditů (ECTS). V případě, že příslušná fakulta uskutečňující podobný studijní program doporučí uznat získané vzdělání za rovnocenné, vydá škola rozhodnutí, které potvrzuje, že vzdělání získané v zahraničí se shoduje s tím českým.

Detailní informace naleznete v popisu procesního postupu nostrifikace na Západočeské univerzitě.

Potřebujete-li uznat zahraniční vzdělání pro účely přijímacího řízení, podrobné informace o postupu naleznete ve vyhlášených podmínkách přijímacího řízení týkajícího se vámi vybraného studijního programu. Podmínky přijímacího řízení jsou k dispozici na webu ZČU a na webových stránkách jednotlivých fakult.

 

Dokumenty k nostrifikaci