DOD_horni_banner

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Projděte si naše posluchárny, učebny a laboratoře ještě dříve, než si podáte přihlášku. Dozvíte se více o jednotlivých oborech i možnostech dalšího vzdělávání a můžete se zeptat na všechno, co vás zajímá.

Datum konání

Místo

Technická 8, Plzeň

Datum konání

1. listopadu 2018

fdu.zcu.cz

Místo

Univerzitní 28, Plzeň

Plzeň

22. ledna 2019
Univerzitní 22, Plzeň

dfek.zcu.cz

Cheb

25. ledna 2019
Hradební 22, Cheb

dfek.zcu.cz

Datum konání

Místo

Univerzitní 26, Plzeň

Datum konání

15. ledna 2019

ff.zcu.cz

Místo

Sedláčkova 15, Plzeň

Datum konání

25. ledna 2019

fpe.zcu.cz

 

Místo

Veleslavínova 42, Klatovská 51, Chodské nám. 1, Plzeň

Datum konání

23. ledna 2019

fpr.zcu.cz

Místo

Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

 

Datum konání

Místo

Univerzitní 22, Plzeň

Datum konání

4. října 2018

fzs.zcu.cz

Místo

Husova 11, Plzeň