hero_banner_1920x630

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Akce se konala ve středu 27. ledna, ale její web je tu pro vás dál.
Virtuální prohlídka kampusu Live stream ZČU (záznam)

Fakulta aplikovaných věd

Rozhovor s proděkanem Milošem Železným

 

Fakulta ekonomická

Univerzitní 22, Plzeň

Hradební 22, Cheb

fek.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Uchazeči FEK ZČU

Rozhovor s proděkanem Jiřím Preisem

 

Virtuální prohlídka

 

Fakulta elektrotechnická

Univerzitní 26, Plzeň

fel.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Linkedin

Rozhovor s děkanem Zdeňkem Peroutkou

 

Fakulta filozofická

Sedláčkova 38, Plzeň

dodff.cz

Facebook Instagram YouTube

Rozhovor s děkanem Davidem Šancem

 

Fakulta pedagogická

Veleslavínova 42, Plzeň

Klatovská 51, Plzeň

Chodské náměstí 1, Plzeň

fpe.zcu.cz

Facebook Instagram FPE INFO Uchazeči FPE ZČU

Rozhovor s děkanem Pavlem Mentlíkem

 

Fakulta právnická

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

fpr.zcu.cz

Rozhovor s proděkankou Petrou Hrubou Smržovou

 

Fakulta strojní

Univerzitní 22, Plzeň

fst.zcu.cz

Rozhovor s děkanem Milanem Edlem