Nabídka studia

Distribuované systémy

Zpět

Popis

Napadlo vás někdy, jak je možné, že takové malé zařízení, jako je chytrý telefon, dovede zvládat tolik úžasných a užitečných věcí? Jak je možné, že si přes něj objednáme a zaplatíme zboží v e-shopu, naplánujeme si trasu bez dopravní zácpy nebo najdeme nejbližší restauraci s dobrým hodnocením?
V každodenním životě používáme nejrůznější malá zařízení, ať už jsou to senzory v domácnosti, autě či v průmyslu, zdravotnické pomůcky, jako je třeba inzulínová pumpa či snad dnes nejběžnější chytrý telefon. Sama o sobě by taková malá chytrá zařízení nebyla tak užitečná, kdyby mezi sebou nedokázala inteligentně spolupracovat ve spojení s výpočetně výkonnými servery, které běžně „vidíme“ jako cloud dostupný přes Internet, tj. síťovou konektivitu. Distribuované výpočetní systémy jsou oblastí, bez které žádný budoucí průmysl, vědecké konsorcium ani lékařská péče nebudou prakticky realizovatelné.
Specializaci Distribuované systémy navazujícího magisterského studijního programu Distribuované výpočetní systémy jsme připravili pro studenty se zájmem o heterogenní výpočetní prostředí, počítačové a senzorické sítě, paralelní zpracování dat, masivně distribuované systémy včetně cloudových služeb, distribuovanou inteligenci, operační systémy, zajištění spolehlivosti počítačových systémů a jejich odolnosti proti chybám.
Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky. Další informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

V průběhu studia si osvojíte dostatečné teoretické znalosti i praktické dovednosti k tomu, abyste uměli:
- návrh a realizaci decentralizované, spolehlivé počítačové sítě
- návrh a realizaci senzorické sítě
- paralelní a distribuované zpracování dat
- návrh, vývoj a realizaci spolehlivých systémů, včetně návrhu jejich softwarových architektur
- analýzu výkonosti, spolehlivosti a dalších kvalitativních charakteristik daného systému
- vývoj softwaru pro masivně distribuované systémy, včetně aspektů kompletního nasazení softwaru v takovém prostředí
- principy, limity a možnosti umělé inteligence, včetně distribuovaných, kooperativních, inteligentních entit
- návrh komplexního systému nad různými procesorovými architekturami od distribuovaného sběru senzorických dat, až po jejich spolehlivé a efektivní zpracování v masivně distribuovaném systému
- vývoj specializovaných, spolehlivých systémů (tj. odborná dovednost poptávaná např. pro automotive či medicínské systémy), nebo výpočetně náročných řešení v masivně distribuovaném systému.

Jak se uplatním

Jako absolventi se můžete uplatnit např. v oblasti Průmyslu 4.0, při vytváření komponent kritické infrastruktury (tj. vyžadujících spolehlivost a odolnost vůči selhání), jež jsou nutné např. v systémech pro automotive a medicínská zařízení, senzorické sítě, Internet věcí, apod., nebo při realizaci a efektivním využití masivně distribuovaných systémů (zejména cloudová řešení) pro výpočetně náročné úlohy.
Studium je také dobrou přípravou pro pokračování v doktorském studiu, např. v programu Informatika a výpočetní technika, nebo pro uplatnění se v mezinárodním týmu, např. na perspektivní pracovní pozici ve vývojovém oddělení. Absolvent se tedy může uplatnit jak v akademickém prostředí, tak v prostředí komerčním.