Nabídka studia

Aplikovaná mechanika

Zpět

Popis

Cílem programu je poskytnout studentům široké a ucelené vzdělání týkající se počítačového modelování v oblasti dynamiky konstrukcí a mechatroniky, biomechaniky a mechaniky moderních materiálů a v oblasti výpočtů a návrhů konstrukcí. Program má tři specializace: Dynamika konstrukcí a mechatronika, Biomechanika a mechanika moderních materiálůVýpočty a design konstrukcí. Odkaz na e-přihlášku je dostupný ze stránek těchto specializací.

Co se naučím

Kromě teoretických znalostí si osvojíte potřebné numerické a výpočtové metody a související algoritmy pro simulace chování komplexních mechanických a biomechanických systémů. S tím souvisí i nezbytné znalosti programovacích technik a dovednosti v oblasti používání standardních profesionálních výpočtových systémů. Pro ověřování metod budete vybaveni i potřebnými znalostmi z oblasti experimentální dynamiky a měřicí techniky. Vzhledem k tomu, že je kladen důraz na samostatnou práci, budete rozvíjet i svou kreativitu a tvůrčí dovednosti.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení studia najdete uplatnění zejména ve výpočtových nebo konstrukčních odděleních průmyslových firem.