Informace pro zaměstnance – opatření v souvislosti s COVID-19

Aktualizováno 18. ledna 2021

Na této stránce naleznete informace o opatřeních na ZČU a odpovědi na často kladené dotazy.

Naposledy aktualizováno: označeno hvězdičkou

Koordinace nouzových opatření na ZČU

Dne 16. 3. 2020 byl rektorem jmenován Krizový štáb ZČU, který zasedá dle potřeby a koordinuje opatření podle aktuálního vývoje situace.

Aktuálně platná mimořádná opatření vydaná rektorem ZČU:

Uvedená rozhodnutí jsou dostupná pro všechny zaměstnance také na stránkách legislativa.zcu.cz.

Další dokumenty nalezene v sekce Dokumenty pro zaměstnance na konci této stránky.

Předem děkujeme za respektování nařízení Vlády ČR a opatření rektora i v prostorách ZČU.

Zpět nahoru

Krizový štáb ZČU

Dne 16. 3. 2020 byl rektorem jmenován Krizový štáb ZČU, který zasedá dle potřeby a koordinuje opatření podle aktuálního vývoje situace.

Předseda

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

Členové

 • Mgr. Marta Kollerová, kvestorka

  provozní záležitosti spojené s chodem univerzity,
  zajišťované ve spolupráci s CIV – provoz ICT

  email: kvestor@rek.zcu.cz

  telefon: +420 377 63 1061

 • doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

  komunikace s Plzeňským krajem (PK),
  komunikace s Magistrátem města Plzně (MMP),
  komunikace s externími subjekty

  email: duchekv@kto.zcu.cz
  mobil: +420 727 841 423

 • RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D., prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost 

  komunikace s fakultami nad studijní agendou,
  komunikace se studenty
  stránky s informacemi pro studenty

  email pro komunikaci s fakultami: sediva@rek.zcu.cz
  email pro komunikaci se studenty: hotline-studenti@rek.zcu.cz

  mobil: +420 735 715 844

 • RNDr. Petr Tomiczek, CSc., předseda Akademického senátu ZČU

  zasílání informací do AS ZČU,
  komunikace s členy  AS ZČU

 • Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D., kancléřka

  běžná agenda Krizového štábu

  email: lculikov@rek.zcu.cz
  telefon: +420 377 631 003

 • Mgr. Lenka Caisová, Ph.D., vedoucí Odboru lidských zdrojů

  komunikace s KHS, FN a LF UK,
  komunikace se zaměstnanci, dotazy zaměstnanců

  email pro komunikaci s KHS, FN a LF UK: caisova@rek.zcu.cz
  email pro dotazy zaměstnanců: hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz

  telefon:+420 377 631 210

 • JUDr. Blanka Žižková, LL.M., vedoucí Odboru právního

  reakce na veškeré nařízení vlády, legislativní souvislosti, návrhy vnitřní legislativy

Zpět nahoru

Co dělat v případě pozitivního testu na COVID-19 u podřízeného

V prvé řadě nakaženého zaměstnance instruujte, aby zůstal doma a nechodil do zaměstnání. 

Bezodkladně také informujte ZČU prostřednictvím e-mailu hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz, případně volejte na tel. 377 631 210, kde obdržíte konkrétní pokyny.

Bezprostředně poté bude následovat sledování kontaktů nakaženého dle pravidel, které ZČU průběžně sleduje a komunikuje s Hygienickou službou České republiky.

 

Zpět nahoru

Co dělat, pokud jsem byl/a pozitivně testována na nemoc COVID-19

 • Nevycházejte z domova
 • Neprodleně informujte vašeho nadřízeného a vyčkejte na další pokyny.
Zpět nahoru

Lékař mi vystavil e-neschopenku, ale s vedoucím mám domluvenou home office.

Tento postup dle našich informací volí praktičtí lékaři ze statistických důvodů. Pokud jste v karanténě a/nebo jste byl/a pozitivně testován/a  na nemoc COVID-19, cítíte se však dobře a domluvil/a jste se s vedoucím na výkonu práce z domova, je nutné písemně informovat vedoucího zaměstnance o tom, že vám lékař vystavil neschopenku.

Pokud vám byla vystavena neschopenka a nepracujete (tedy fakticky jste v pracovní neschopnosti), žádná informace není potřeba.

Zpět nahoru

Lékař vystavil mému podřízenému e-neschopenku navzdory tomu, že pracuje z domova.

Tento postup dle našich informací volí praktičtí lékaři ze statistických důvodů. Pokud je váš podřízený/á  v karanténě a/nebo byl/a pozitivně testován/a  na nemoc COVID-19, cítí se však dobře a domluvili jste se na výkonu práce z domova, je nutné, abyste písemně informoval mzdovou účtárnu ZČU (příslušnou mzdovou účetní) o tom, že vašemu podřízenému lékař vystavil neschopenku.

Pokud od vás mzdová účtárna takovou informaci neobdrží, zadá e-neschopenku standardně do systému a pro účel výplaty mezd bude váš podřízený považován za zaměstnance v pracovní neschopnosti (tj. bude vyplacena jen náhrada mzdy ve výši 60 %). 

Pokud byla zaměstnanci vystavena neschopenka a nepracuje (tedy fakticky je v pracovní neschopnosti), žádná informace není potřeba.

Mzdové účetní pro jednotlivé součásti:
Zíková: FAV, PS
Končická: FDULS, FEL, UK, CIV, OCV
Olšáková: FEK, FF, UJP, SKM
Gondášová: FST, FPE
Šimková:  FPR, REK, PC-OAP
Brožová: FZS, PC-ORP

Zpět nahoru

Plánovaná pracovní cesta do zahraničí

Sledujte aktuální informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Před případným vycestováním doporučujeme registraci do systému Drozd.

Vždy zvažte nutnost cestovat do zahraničí s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci v destinaci, do které cestujete.

Zpět nahoru

Během probíhající pracovní cesty v zahraničí

Je možné, že po vašem návratu ze zahraničí bude nutná 14 denní karanténa, kdy nebudete moci přijít na pracoviště, v souladu s aktuálně platnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Zároveň je možné, že po návratu budete muset podstoupit PCR test na COVID-19.

V případě cesty do země, která není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy dle aktuálního sdělení ministerstva Ministerstva zdravotnictví, je nutné informovat o této skutečnosti ZČU prostřednictvím e-mailu hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz. V e-mailu sdělte vaše jméno, příjmení, pracoviště, destinaci a termín výjezdu a návratu z cesty.

Po příjezdu ze země, která nepatří mezi země s nízkým rizikem nákazy, je také nutné, abyste ZČU předložili negativní výsledek PCR testu, a to před příchodem na pracoviště.

Zpět nahoru

Co dělat po návratu ze zahraničí

Sledujte svůj zdravotní stav, v případě, že máte příznaky onemocnění COVID-19:

 • nevycházejte z domova a plně využívejte prostředky komunikace na dálku,
 • doplňujte vitamíny,
 • dodržujte pitný režim a šetřete se,
 • omezte kontakt s okolím.

Pokud budete mít podezření na nákazu, kontaktujte svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje (KHS).

Pokud je Vám nařízena preventivní karanténa a/nebo jste byli pozitivně testováni na onemocnění COVID-19, nedocházejte na pracoviště, neprodleně informujte Vašeho nadřízeného a tuto skutečnost sdělte i na e-mail hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz

Po příjezdu ze země, která nepatří mezi země s nízkým rizikem nákazy dle aktuálního sdělení Ministerstva zdravotnictví, je také nutné, abyste ZČU předložili negativní výsledek PCR testu, a to před příchodem na pracoviště.

S dotazy se také můžete obrátit na linku 1212, kde vás též mohou přepojit na KHS.

Zpět nahoru

Domácí karanténa

Především je potřeba striktně dodržovat veškerá opatření, která vám sdělila příslušná hygienická stanice či lékař, který vám karanténu určil.

O tom, že jste v karanténě, neprodleně informujte svého nadřízeného a také tuto informaci sdělte ZČU spolu s časovým úsekem, na který vám byla karanténa nařízena, prostřednictvím e-mailu: hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz.

Zpět nahoru

Metodická a technická podpora vyučujících

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) poskytlo přehled doporučených technologií pro vzdálenou práci, které jsou nyní volně dostupné a které mohou být využity při výuce na dálku.

IS/STAG podporuje bezkontaktní výuku a je propojen s vybranými e-learningovými systémy.

Odbor celoživotního vzdělávání (CŽV) zpracoval návody pro využívání vybraných nástrojů a systémů pro on-line výuku a otevřel on-line kurzy pro akademické pracovníky. Ve spolupráci s Fakultou pedagogickou ZČU vytvořil dvě praktické infografiky:

On-line výuka v čase epidemie – metodické poznámky pro VŠ učitele
Jak na sychronní e-learning? – tipy pro vhodné využití videokonferenčních systémů pro on-line výuku na VŠ v době epidemie

CŽV poskytuje technickou a metodickou podporu vyučujícím při zajištění on-line výuky.
Kontaktní e-mail: kurzy@rek.zcu.cz nebo pro LMS Moodle: moodle@service.zcu.cz

Zpět nahoru

Odbor lidských zdrojů

Omezte prosím osobní kontakty se zaměstnanci OHR na minimum. Pokud to bude možné, k odevzdávání dokumentů využívejte výhradně emaily či vnitřní poštu. Osobní schůzky se zaměstnanci OHR jsou možné pouze po předchozí telefonické domluvě. 

Zpět nahoru

Projektové centrum

Omezte prosím osobní kontakty se zaměstnanci Projektového centra na minimum a nutné osobní schůzky realizujte po předchozí telefonické domluvě. Pro odevzdávání dokumentů využívejte vnitřní poštu nebo schránku na chodbě PC. 

Zpět nahoru

Centrum informatizace a výpočetní techniky

Helpdesk CIV

Bory – osobní návštěvy od 7:00 do 18:00.
Jungmannova ulice zavřeno.

Využívejte možnosti řešit problémy elektronicky (operator@service.zcu.cz) a telefonicky (+420 377 63 8888).

Podpora práce z domova

Aktualizované informace naleznete na stránkách uživatelské podporysupport.zcu.cz

 • zapnuto rozšíření videokonferencí, které nabídl Google (schůzky až do 250 lidí, streaming, možnost pořízení záznamu),
 • aktualizovány a přidány informace o dalších technologiích,
 • doplněn odkaz na stránky CŽV.

Aktuální informace z CIVu

Bezpečné chování na internetu

Stav nouze na jaře 2020 podnítil vznik nových útoků (rozesílání zavirovaných dokumentů apod.).
Proto nepolevujte v opatrnosti při elektronické komunikaci!

Informace naleznete v sekci Bezpečnost na stránkách uživatelské podpory.

Zpět nahoru

Jak probíhá výuka v zimním semestru?

Na základě usnesení vlády ČR a Rozhodnutí rektora 24R/2020 je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:

a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
b) účast na přijímacích zkouškách za účasti nejvýše 10 osob
c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník) 

Podrobné informace k účasti na výuce studenti dostanou od svých fakult nebo od jednotlivých vyučujících. Doporučujeme proto sledovat fakultní webové stránky a průběžně kontrolovat e‑mailové schránky.

Zpět nahoru

* Informace pro studenty 1. ročníků

Studenti prvních ročníků mají stanovený pokynem prorektora č. 1P/2020 mezní termín pro splnění podmínek prvního semestru na 19. února. S ohledem na současnou situaci a opatření dopadající na studium na vysokých školách došlo k úpravě zmiňovaného pokynu tak, že mezní termín pro splnění stanovených podmínek prvního semestru je nově 31. srpna. Tato úprava tedy znamená, že doba na splnění podmínek se prodlužuje, přičemž zároveň platí, že do 31. srpna musíte splnit povinnost stanovenou čl. 18 odst. 1 písm. a) Studijního a zkušebního řádu ZČU - tedy v prvním roce studia získat alespoň 40 kreditů.

Jinými slovy, do 31. srpna tedy musíte získat stanovený počet kreditů za předměty zapsané v prvním semestru studia (tento limit se nevztahuje na studenta, kterému děkan uznal z předchozího studia alespoň 30 kreditů). I když tedy získáte v prvním roce studia 40 kreditů, ale nezískáte minimální počet kreditů za první semestr studia, bude rozhodnuto o ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu (dle čl. 65 odst. 1 písm. a) Studijního a zkušebního řádu ZČU).

Minimální počet za první semestr je standardně 20 kreditů - některé fakulty ale tuto hranici před začátkem akademického roku snížily, doporučujeme tedy ověřit si situaci přímo u vás na fakultě.

Zpět nahoru

Doporučení pro studenty

 • Sledujte aktuální informace vyučujících jednotlivých předmětů. Aktuální epidemiologická situace je dynamická a změny mohou přijít velmi rychle.
 • Zkontrolujte své kontakty zadané v systému STAG, pravidelně sledujte zprávy na svých univerzitních emailech.
 • Zkontrolujte, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře.
 • V případě jakýchkoliv problémů neváhejte a kontaktujte své vyučující co nejdříve, aby bylo možné problémy vyřešit.
 • Poskytujte vyučujícím zpětnou vazbu, vaše podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
Zpět nahoru

Doporučení pro vyučující

 • Informujte studenty o přechodu na výuku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 
 • Garanti předmětů, rozmyslete si předem, jakou komunikační platformu budete při přechodu na distanční výuku využívat. Informace k jednotlivým možným platformám, stejně tak organizační, metodickou a technickou podporu distančního vzdělávání poskytnou kolegové z Celoživotního a distančního vzdělávání
 • Při přechodu na plně distanční výuku je třeba, aby výuka probíhala synchronně dle rozvrhu platného pro zimní semestr.
 • Připravte se na případné distanční zkoušení ve zkouškovém období zimního semestru a zvažte v té souvislosti také úpravu zkouškových požadavků.
 • Vyžadujte od studentů aktivně zpětnou vazbu, jejich podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
 • O případných změnách v organizaci výuky informujte studenty vždy formou hromadného emailu, např. prostřednictvím hromadně rozesílaných emailů v IS/STAG.
Zpět nahoru

Doporučení pro garanty studijních programů a vedoucí pracovišť

 • Vstupte do kontaktu s jednotlivými vyučujícími předmětů ve studijním programu a vedoucími kateder a koordinujte výuku jednotlivých předmětů tak, aby nedocházelo při přechodu na distanční výuku k přetěžování studentů a výuka ve studijním programu byla spíše pestrá a různorodá.
Zpět nahoru

Mohu navštívit knihovnu?

Aktuální informace o provozu Univerzitní knihovny ZČU najdete na jejím webu

Zpět nahoru