Informace pro zaměstnance – opatření v souvislosti s COVID-19

Aktualizováno 15. září 2021

Aktuální informace k problematice covid-19 sledujte na Intranetu ZČU.

Platná nařízení jsou dostupná na vládním Covid Portálu.