Harmonogram akademického roku 2022/2023

Zimní semestr (ZS) probíhá od 1. září 2022 do 12. února 2023

ZS Výuka

19. září
21. prosince 2022

ZS Zimní prázdniny

24. prosince
1. ledna 2023

ZS Zkouškové

22. prosince
12. února 2023

Letní semester (LS) probíhá od 13. února 2023 do 31. srpna 2023

LS Výuka

13. února
19. května 2023

LS Zkouškové

20. května
31. srpna 2023

Podrobný harmonogram akademického roku naleznete v pokynu prorektora pro studijní a pedagogickou činnost (viz níže).
Pozor: Fakulta zdravotnických studií má trochu odlišný harmonogram – i ten najdete v uvedeném pokynu.

Důležité dokumenty