Harmonogram akademického roku 2020/2021

Zimní semestr (ZS) probíhá od 1. září 2020 do 14. února 2021

ZS Výuka

21. září
23. prosince 2020

ZS Zimní prázdniny

24. prosince
3. ledna 2021

ZS Zkouškové

4. ledna
12. února 2021

Letní semester (LS) probíhá od 15. února 2021 do 31. srpna 2021

LS Výuka

15. února
19. května 2021

LS Zkouškové

20. května
31. srpna 2021

Podrobný harmonogram akademického roku naleznete v pokynu prorektora pro studijní a pedagogickou činnost (viz níže).
Pozor: Fakulta zdravotnických studií má trochu odlišný harmonogram – i ten najdete v uvedeném pokynu.

Důležité dokumenty