Harmonogram akademického roku 2023/2024

Zimní semestr (ZS) probíhá od 1. září 2023 do 11. února 2024

ZS Výuka

18. září
20. prosince 2023

ZS Zimní prázdniny

27. prosince
1. ledna 2024

ZS Zkouškové

21. prosince
11. února 2024

Letní semester (LS) probíhá od 12. února 2024 do 31. srpna 2024

LS Výuka

12. února
17. května 2024

LS Zkouškové

18. května
31. srpna 2024

Podrobný harmonogram akademického roku naleznete v pokynu prorektora pro studijní a pedagogickou činnost (viz níže).
Pozor: Fakulta zdravotnických studií má trochu odlišný harmonogram – i ten najdete v uvedeném pokynu.

Důležité dokumenty