Harmonogram akademického roku 2018/2019

Zimní semestr (ZS) probíhá od 1. září 2018 do 17. února 2019

ZS Výuka

24. září
21. prosince 2018

ZS Zimní prázdniny

22. prosince
1. ledna 2019

ZS Zkouškové

2. ledna
17. února 2019

Letní semester (LS) probíhá od 18. února 2019 do 31. srpna 2019

LS Výuka

15. února
25. května 2019

LS Zkouškové

27. května
28. června 2019

LS Letní prázdniny

29. června
25. sprna 2019

LS Zkouškové

26. srpna
30. sprna 2019

Podrobný harmonogram akademického roku naleznete v pokynu prorektora pro studijní a pedagogickou činnost (viz níže).
Pozor, Fakulta zdravotnických studií má trochu odlišný harmonogram – i ten najdete v uvedeném pokynu.

Důležité dokumenty