Studentské organizace

Vedení Západočeské univerzity v Plzni si je plně vědomo významu a nezastupitelnosti studentek a studentů sdružených ve studentských organizacích, a proto plně podporuje činnost a rozvoj těchto organizací. Za účelem prohloubení vzájemné spolupráce vedoucí k rozvoji společných zájmů nabídla ZČU studentským organizacím Smlouvu o spolupráci.

Podepsaly ji následující studentské organizace, které tím získaly právo oficiálně vystupovat jako studentské organizace Západočeské univerzity v Plzni:

Studentské organizace ZČU

Fakultní studentské organizace

 

Studentská média

Studentská komora Akademického senátu ZČU

Studentská komora je součástí Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Je vrcholným studentským zastupitelským orgánem v samosprávě ZČU a jejím hlavním úkolem je hájit zájmy všech studujících, tedy i studentských organizací, které podporuje a částečně i koordinuje jejich činnost.

Studentská komora má 20 členů nebo členek – po dvou z každé fakulty a dva studující doktorských studijních programů. Délka volebního období jsou tři roky. Kromě samotného Akademického senátu ZČU mají členky a členové studentské komory své zastoupení také v různých komisích a pracovních skupinách, ve vedení univerzity, a mohou tak ovlivnit celou řadu rozhodovacích a řídicích procesů.

Kontakt: Anna Vitáková – předsedkyně SK AS ZČU
skas@zcu.cz

Další studentské spolky

UWB Racing Team Pilsen

kontakt: Martin Mrázek (fakultní koordinátor FST), Luboš Streit (fakultní koordinátor FEL)
www.uwbracing.cz
sídlo: Univerzitní 22, Plzeň, 301 00

ZČU Fire team

Sportovní klub fungující na Západočeské univerzitě v Plzni od roku 2017

Facebook
zcufireteam@gmail.com
Sídlo: Univerzitní 8, Plzeň, 301 00

Studentský symfonický orchestr Plzeň

kontakt: Albert Pechmann, Václav Pekárek
ssoplzen@gmail.com

Více informací

Další informace o studentských organizacích a jejich představení možno nalézt na webu Studentské otazníky:

Studentské organizace
Studentské projekty

GRAS

Studentské aktivity a organizace jsou podporovány prostřednictvím Grantové podpory aktivit studentů