Věda a výzkum

Technologická agentura ČR ocenila v roce 2020 projekt vzdáleného titulkování TV pořadů

Technologie vzdáleného titulkování živých televizních pořadů, vyvinutá na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, získala Cenu Technologické agentury ČR 2020 v kategorii Společnost. Veřejnost svým hlasováním udělila projektu také hlavní cenu Český nápad. Více v tiskové zprávě.

Moderní člověk dosáhl nejzápadnějšího cípu Evropy o pět tisíc let dříve, než se vědci domnívali

Moderní člověk (homo sapiens) dosáhl nejzápadnějšího cípu Evropy před 41 až 38 tisíci lety, tedy přibližně o pět tisíc let dříve, než se dodnes vědci domnívali. Dokládají to nálezy kamenných nástrojů vyrobených moderními lidmi, které pocházejí z jeskyně Picareiro ve středním Portugalsku. Poznatky o nich publikoval mezinárodní tým antropologů v prestižním vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Jedním z vedoucích týmu byl také antropolog Lukáš Friedl z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

 „O tom, zda byli poslední neandrtálci v Evropě nahrazeni moderními lidmi, nebo zda určitou dobu žily oba druhy společně, se diskutuje dlouho a zatím jde o nevyřešené téma paleoantropologie,“ říká Lukáš Friedl. „Rané datování nástrojů z jeskyně Picareiro velmi pravděpodobně znamená, že moderní lidé nepřišli do regionu, který by byl dlouho bez neandrtálců. To je sám o sobě velmi vzrušující poznatek,” dodává. Více v tiskové zprávě.

Bezztrátový přenos elektrického signálu

Nové možnosti bezztrátového přenosu elektrického signálu, které se dají využít například v procesorech kvantových počítačů, testovala na nových sloučeninách mezinárodní skupina vědců včetně odborníků Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), Masarykovy univerzity (MU) a institutu CEITEC Vysokého učení technického (VUT). Experimentální práci, která se zabývala charakterizací vlastností takzvaných topologických izolátorů, tedy materiálů, které vedou elektrický proud pouze na povrchu a jinak se chovají jako izolanty, zveřejnil v prosinci 2019 vědecký časopis Nature. Pro Západočeskou univerzitu se jednalo o první publikaci v tomto prestižním časopise. Za ZČU jsou pod ní podepsáni Jan Minár a Saleem Khan z výzkumného centra NTC. Více v tiskové zprávě.

Archeologové ZČU odkryli v Letech u Písku části romského koncentračního tábora

Archeologové z Fakulty filozofické ZČU pod vedením Pavla Vařeky provedli v září 2019 archeologický výzkum prostoru bývalého romského koncentračního tábora v Letech u Písku. Vůbec poprvé mohli archeologové vykopat sondy přímo v areálu bývalého vepřína, postaveného v těchto místech v 70. letech 20. století. Dříve to tehdejší vlastník, firma AGPI, nedovolil. Od roku 2018 spravuje areál Muzeum romské kultury. Trosky tábora se velmi dobře dochovaly a prokázalo se, že většina koncentračního tábora ležela v areálu bývalého vepřína. Více v tiskové zprávě.

Mapování pozůstatků pracovního tábora Nikolaj na Jáchymovsku

Jedenáctičlenná skupina vědců a studentů z katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity uskutečnila v říjnu 2018 archeologický výzkum pozůstatků tábora nucených prací a trestného nápravného tábora Nikolaj nedaleko Jáchymova. Šlo o vůbec první systematický archeologický výzkum tábora sloužícího represím komunistického režimu v Evropě. Historické poznání komunistických táborů se tak rozšířilo o bezprostřední hmotný záznam. Výzkum ukázal, že materiální pozůstatky tábora se kompletně dochovaly pod dnešním povrchem. Vědci odhalili část vězeňského baráku, nalezli relikty ohrazení tábora, strážních věží i artefakty dokumentující každodenní život vězňů. Více v tiskové zprávě.