Západočeská univerzita v číslech

9

fakult

64

kateder

2

vysokoškolské ústavy

4

výzkumná centra

11934

studujících

566

studujících v PhD. studiu

1443

osob v akademických a vědeckých pozicích

865

osob v neakademických pozicích