Západočeská univerzita v číslech

9

fakult

64

kateder

2

vysokoškolské ústavy

4

výzkumná centra

11823

studentů

585

doktorandů

1422

akademických pracovníků

903

neakademických pracovníků