Západočeská univerzita v číslech

9

fakult

62

kateder

2

vysokoškolské ústavy

4

výzkumná centra

11586

studentů

642

doktorandů

1399

akademických pracovníků

936

neakademických pracovníků