Kontakty pro média

Potřebujete vyjádření k odbornému tématu pro svůj článek či reportáž? Kontaktujte odbornice a odborníky ze ZČU:

Fakulta aplikovaných věd

Analýza, monitoring a diagnostika pokročilých energetických systémů
Ing. Jindřich Liška, Ph.D.

Automatické řízení strojů a procesů
prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Biokybernetika, syntetická biologie
MSc. Daniel Georgiev, Ph.D.

Biomechanika a mechanika  heterogenních materiálů
prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.

Dynamika strojů a zařízení
Ing. Michal Hajžman, Ph.D.

EEG, mozková aktivita
Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Fyzika plazmatu a tenkovrstvé materiály
doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Geodézie, tíhové pole Země, družicová navigace
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Geomatika a územní plánování
Ing. Pavel Hájek, Ph.D.

Informační modelování staveb (BIM), digitální technická mapa (DTM), katastr nemovitostí
doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Kosmické technologie, elektronické komunikace
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Matematika a její aplikace
doc. Ing. Gabriela  Holubová, Ph.D.

Medicínská informatika
doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.

Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí
Ing. Robert Zemčík, Ph.D.

Mechanika tekutin, modelování proudění a CFD
doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

Počítačová grafika
doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

Počítačové zpracování obrazu, řečové technologie
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Softwarové inženýrství
doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. Ph.D.

Stavební inženýrství
doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Vícedimenzionální datové modelování otevřených geoprostorových dat
Ing. Karel Jedlička, Ph.D.

Zpracování přirozeného jazyka
doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Animovaná tvorba
doc. MgA. Vojtěch Domlátil

Design kovu a šperku
doc. Petr Vogel, M.A.

Design nábytku a interiéru
Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.

Environmentální design pro architekturu
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Figurální kresba a malba
prof. ak. mal. Boris Jirků

Interaktivní design
MgA. Jan Kokolia

Užitá fotografie
prof. Mgr. Štěpán Grygar

Věda o výtvarném umění
PhDr. Mgr. Andrea Sloupová, Ph.D.

Fakulta ekonomická

Cestovní ruch
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Daně a účetnictví
doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Finance, daně, účetnictví; měření a řízení výkonnosti
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Finanční řízení podniků, udržitelnost
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Finanční stabilita a regulace bankovního sektoru
doc. Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D.

HR management, age, gender, diversity management v organizačním prostředí
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.

Management a marketing škol, komerční komunikace, metodologie výzkumu v sociálních vědách
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Místní a regionální rozvoj
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Národohospodářství
Ing. et Ing. Miloš Nový

Optimalizační metody v managementu, logistika, financování VŠ
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Start-upy, podpora podnikání, sociální podnikání, udržitelnost
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Projektové a procesní řízení
Ing. Martin Januška, Ph.D.

Regionální politika, regionální rozvoj, přeshraniční spolupráce
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Rozvojová problematika zemí globálního jihu
RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Udržitelný rozvoj měst a regionů, vodní hospodářství
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Fakulta elektrotechnická

Akustika, měření
Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.

Elektrické světlo a teplo
doc. Ing. David Rot, Ph.D.

Elektromechanika, výkonová elektronika, pohony
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Jaderná energetika
Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.

Materiály a technologie
prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

Obnovitelné zdroje energie
Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Telekomunikace a multimédia
Ing. Ivo Veřtát, Ph.D.

Teoretická elektrotechnika a modelování polí
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Fakulta filozofická

Anglický jazyk a literatura
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Didaktika cizích jazyků
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.

Filozofie komunikace, interakce člověka a stroje
Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Filozofie mysli a kognitivní vědy
Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Multikulturalismus, kolektivní identita, nacionalismus, význam sociální a kulturní antropologie pro sféru praxe, etnografický dokumentární film
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Evoluce/předci člověka
Mgr. Lukáš Friedl

Archeologie středověku, kastelologie
PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

Dějiny USA, druhá světová válka, moderní dějiny Latinské Ameriky, střet kultur a civilizací
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Islám, současný Blízký východ, islám v Evropě, migrace
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Problematika migrace
Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Sociologie náboženství, politická sociologie
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Fakulta pedagogická

Výuka anglického jazyka
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Anglofonní literatura, literární překlad, poezie
doc. Justin Quinn, Ph.D.

Anglický jazyk - CLIL (integrace obsahu a cizího jazyka)
Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D.

Geologie, paleontologie, zoologie
prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Fyzická geografie a didaktika zeměpisu
RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Český jazyk a literatura
PhDr. Jana Vaňková

Moderní dějiny, dějiny nacismu, česko-německé vztahy, didaktika moderních dějin
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Dějiny raného novověku a dějiny měst, česko-německé vztahy, třicetiletá válka
doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

Dramatická výchova
MgA. et Mgr. Roman Černík

Speciální pedagogika
PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

Užitá chemie, organická chemie, chemické experimenty
doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.

Anorganická a obecná chemie
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

Analytická a instrumentální chemie
Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

Lingvistika, didaktika gramatiky německého jazyka
Dr. phil. Michaela Voltrová

Literatura německy mluvících zemí (zejména rakouská literatura)
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

Historie německé menšiny v českých zemích, medievistika
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Pedagogická praxe
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Ruské reálie, didaktika ruského jazyka, ruská literatura 20. století
Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Současný ruský jazyk, překladatelství a tlumočnictví
Mgr. Jiřina Svobodová, CSc.

Ruská literatura
PhDr. Jana Sováková, CSc.

Technické vzdělávání na 2. stupni ZŠ, vzdělávání učitelů technických oborů a mistrů odborného výcviku
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Technické vzdělávání na 1. stupni ZŠ, kreativita a tvořivost dětí školního věku
prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Tělesná výchova - fotbal, sportovní trénink
doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Tělesná výchova - atletika, senzomotorika
Mgr. Václav Salcman, Ph.D.

Tělesná výchova - pohybová aktivita, gymnastika
Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Výchova ke zdraví - výživa, psychologie výživy a nutriční výchova
PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.

Informatika, výpočetní technika, informatické myšlení
doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Digitální gramotnost
PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.

Zprostředkování umění, veřejný prostor
prof. ak. soch. Kurt Gebauer dr. h. c.

Fakulta právnická

Daňové právo, účetnictví, audit
Ing. Josef Nocar

Občanské právo
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Obchodní právo - Akciové společnosti, akcie, cenné papíry
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

Obchodní právo - Komunální politika, příspěvkové organizace, výběrové řízení
JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D.

Obchodní právo - Závazky, odpovědnost, nový občanský zákoník
prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Právní dějiny
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Veřejná správa - Evropský správní prostor, správa v oblasti kultury
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Veřejná správa - Komunální, senátní a parlamentní volby, analýza volebních výsledků
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

Fakulta strojní

Energetické stroje a zařízení
Dr. Ing. Jaroslav Synáč

Jaderně energetické stroje a zařízení
doc. Ing. František Hezoučký

Konstruování strojů
doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.

Materiál, strojírenská metalurgie
prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.

Průmyslové inženýrství
doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Společnost 4.0 / Průmysl 4.0
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

Technologie obrábění
doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Tělesná výchova (neoborová)
Mgr. Pavel Červenka

Virtuální realita
Ing. Petr Hořejší, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií

Fyzioterapie
MuDr. Otto Kott, CSc

Ochrana a podpora veřejného zdraví
Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D.

Ortotika-protetika
Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Ošetřovatelství a porodní asistence
PhDr. Jitka Krocová
Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Záchranářství
PhDr. Alena Pistulková

Zdravotní laborant
MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA

Ústav jazykové přípravy

Angličtina pro strojírenské obory
Olesya Petrenko

Angličtina pro umělecké obory
Mgr. Jan Hartman

Angličtina pro zdravotnické obory
Mgr. Marie Majerová

Angličtina pro ekonomickou oblast
Mgr. Jitka Ramadanová, Ph.D.

Angličtina pro elektrotechnické obory
Mgr. Jitka Hamarová

Akademická angličtina
Olesya Petrenko, Mgr. Jaroslava Tichavová

Angličtina pro právo a právní vědu
Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová

Němčina pro technické obory a ekonomickou oblast
Mgr. Blanka Blažková

Němčina pro zdravotnické obory
Mgr. Eva Kahounová

Němčina pro právo a právní vědu
Mgr. Kateřina Sýkorová

Francouzština
Mgr. Pavla Kocourková

Čeština pro cizince
Mgr. Michal Vaněk

Portugalština
Mgr. Natálie Vaňková

On-line výuka cizích jazyků,
Mgr. Jana Čepičková

Americké centrum Plzeň
Mgr. Daniela Lukavská

Mezinárodní letní jazyková škola
Bc. Daniela Kopřivová

Nové technologie – výzkumné centrum

Elektronová struktura pevných látek a nízkodimenzionálních systémů
prof. Dr. Jan Minár

Infračervené technologie
prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Mobilita, impaktní biomechanika
doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.

Modelování deformačních a dynamických procesů
prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc.

Morfologie a povrchová textura materiálů, inovativní redoxní průtokové baterie 
Ing. Miloš  Svoboda, Ph.D.

Teoretické i experimentální analýzy jevů v technických systémech 
Ing. Jan  Sedláček, Ph.D.

Ukládání energie
Ing. Jiří Vrána, Ph.D.

Vývoj a charakterizace biomateriálů 
Ing. Tomáš  Kovářík, Ph.D.