Úřední deska

Poskytování informací

Žádosti o informace

ZČU jakožto povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím postupuje při vyřizování žádostí dle tohoto zákona. 

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze učinit písemně na adresu Univerzitní 2732/8, 301 00, Plzeň, elektronicky na adresu podatelny podatelna@zcu.cz nebo prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky je zqfj9hj.

Opravné prostředky

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat ZČU, přičemž postup je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Formuláře

Pro podání ZČU nejsou využívány formuláře.

Úhrady za poskytování informací

ZČU požaduje v souladu s ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím úhradu za poskytnutí informací dle platného sazebníku [PDF].

Poskytnuté informace