akreditace_horni_banner

AKREDITACE

Akreditace studijních programů opravňuje univerzitu přijímat studenty, vyučovat je a vydávat jim veřejně uznávané diplomy.

CO JE CÍLEM AKREDITACE?

Smyslem je zajistit odpovídající kvalitu výuky, kvalifikaci vyučujících apod. Na to vše dohlíží Národní akreditační úřad pro vysoké školství (zkr. NAÚ), který akreditaci jednotlivých studijních programů vydává. NAÚ může škole udělit i takzvanou institucionální akreditaci pro určité oblasti vzdělávání. Univerzita si poté sama rozhoduje o akreditaci vlastních studijních programů, ale o to více musí dbát na udržování jejich vysoké úrovně.

Na kvalitu studijních programů dohlíží Rada pro vnitřní hodnocení, která na Západočeské univerzitě funguje již od roku 2017. Rada pro vnitřní hodnocení je vnitřním akreditačním orgánem ZČU. Jednou z hlavních kompetencí Rady pro vnitřní hodnocení je schvalování návrhů na akreditaci studijních programů a udělování oprávnění k uskutečňování studijních programů v rámci institucionální akreditace.