kvalita_main_banner_web

Usilujeme o kvalitu

Svět kolem nás se mění. My se měníme. Ale i uprostřed doby plné změn chceme zůstat vždy na špičce. Čerpat stabilitu z minulosti, a zároveň reagovat na proměňující se současnost. Naším úkolem je sledovat stav i vývoj všech činností na Západočeské univerzitě v Plzni a zajišťovat kvalitu jejích výstupů.

Chceme zdokonalit vnitřní prostředí

Většinu lidí zajímá, CO se na univerzitě děje. Nás zajímá, JAK se to děje – a jestli by se jednotlivé činnosti nedaly dělat i lépe. Rozvíjíme proto účinný systém zajišťování řízení kvality a důraz klademe především na sebehodnocení, jehož rozsah vychází z konkrétních potřeb hodnoceného jednotlivce či procesu. Usilujeme o vytvoření flexibilního systému, použitelného ve specifických podmínkách jednotlivých pracovišť.

Za vytváření a fungování systému zajišťování kvality odpovídá na ZČU odbor Kvalita.