bm_zcu_princip_hero_1920x630_1_0

ZČU Princip

Objevte jedinečnost studia na ZČU a nasměrujte svoji budoucnost!

Co znamená ZČU princip?

 

Aby byla budoucnost světa udržitelná, je potřeba vychovávat i lidi s přesahem.

Udržitelná budoucnost v rovině ekologické, ekonomické i sociální je cíl, k němuž je třeba mířit. Abychom jí dosáhli, musíme kromě specialistek a specialistů v oboru vychovávat i odbornice a odborníky s přesahem do dalších disciplín. Musíme diskutovat o tématech z více pohledů a zaměřit se na spolupráci a sdílení zjištěných závěrů.

To je naše mise.

ZČU princip vám umožní doplnit vaše studium předměty ze všech fakult napříč celou univerzitou a profilovat se podle toho, co vás zajímá.

Přesah?

Spojovat příčiny a následky, umět myslet v souvislostech, znát kontext. To je pro nás důležitější než znát a předávat holá data. Studijní obory nejsou striktně ohraničené mantinely – vytváříme prostor pro mezioborovou spolupráci a podporujeme studující v účasti na mezinárodních i českých projektech, na kterých se mohou podílet společně se studenty ostatních fakult jako jeden tým.

 

Co to znamená pro vaše studium?

  • Spolupráci. Účastí v mezinárodních i českých projektech podněcujeme spolupráci nejen mezi obory, ale i mezi jednotlivými fakultami.
  • Studium můžete profilovat nad rámec svého oboru pomocí volitelných předmětů napříč univerzitou.

bm_zcu_princip_trojuhlenik_presah

Udržitelnost?

Udržitelnost pro nás znamená cestu budoucnosti, ke které je třeba směřovat, a to na úrovni celospolečenské i na úrovni jedince. Nejen ve smyslu ekologie a klimatu, ale i ve smyslu kvalitního vzdělávání či odpovědné výroby a spotřeby. Udržitelnost nevnímáme jen z jednoho úhlu, ale jako komplexní celek. Stejně jako vzdělávání.

 

Co to znamená pro vaše studium?

  • Studium není jen prostá honba za titulem. Je za ním vidět mnohem víc – cesta k udržitelné budoucnosti.
  • Možnost podílet se na projektech, které mají potenciál přispět k udržitelnému rozvoji.

bm_zcu_princip_trojuhlenik_udrzitelnost