prihlaskou_to_zacina

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený obor, který byste chtěli na naší univerzitě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Informace k přijímacímu řízení – nouzový stav

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

velice si vážíme zájmu každého, kdo se v současné nejisté době rozhodl podat přihlášku ke studiu na naší univerzitě. Všechny fakulty se intenzivně snaží udělat vše proto, aby přijímací řízení proběhla řádně a spravedlivě. 

Konkrétní termíny podání přihlášek najdete na stránkách jednotlivých fakult a v souhrnné podobě na webové stránce informující studenty o opatřeních v době nouzového stavu (viz odkaz "Mění se termíny přijímacího řízení?"). Je možné, že dojde k dílčím změnám v jednotlivých podmínkách přijímacích řízení, případně některé fakulty dodatečně vyhlásí i druhé kolo přijímacího řízení. MŠMT připravuje úpravu legislativních podmínek přijímacího řízení. Po jejich schválení na ně ZČU a její jednotlivé fakulty bude adekvátně a flexibilně reagovat.

Sledujte tedy konkrétní informace na stránkách fakult. Zároveň budete informování v e-přihlášce a emailem, proto směřujte svoji pozornost i na tyto komunikační zdroje.

Přeji Vám všem v této nelehké době hodně sil a těším se, že se v dalším akademickém roce potkáme na půdě Západočeské univerzity.

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D., prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost

Co je potřeba k podání přihlášky

Většina fakult preferuje elektronickou přihlášku, ověřte si však, zda vámi vybraná fakulta nemá k této formě přihlášky ještě další požadavky.

Pokud budete podávat přihlášku písemnou formou, vyplňte ji na předepsaném tiskopise, který získáte na kterémkoli studijním oddělení naší univerzity nebo na vaší střední škole. Vyplnění silně orámované části přihlášky věnujte pečlivou pozornost a nezapomeňte přiložit všechny požadované dokumenty, včetně dokladu o zaplacení poplatku.