Sportujte s podporou programu UNIS

v roce 2024

17

podpořených studujících ZČU
celkem

26

zapojených VŠ včetně ZČU
maximální stipendium

15000

Kč měsíčně

Program UNIS podporuje studující Západočeské univerzity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s resortním sportovním centrem VICTORIA VSC odstartovalo v roce 2020 projekt UNIS, který má za cíl podpořit duální kariéru vysokoškolských sportovkyň a sportovců. Program vytváří podmínky, které pomáhají úspěšným a nadějným s mimořádnou sportovní výkonností plnit náročné studijní požadavky a zároveň se věnovat sportovní přípravě a účastnit se soutěží.

Projekt UNIS tak přichází se zcela novou koncepcí podpory sportujících studentek a studentů.

Podpora je rozdělena do dvou oblastí.

Jednak jde o přímou finanční podporu prostřednictvím Stipendijního programu MŠMT, který administruje VICTORIA VSC.

Druhá část podpory míří na vysoké školy prostřednictvím dotačního neinvestičního programu MŠMT. Ten je určen na koordinaci a servisní podporu vybraných studujících s mimořádnou sportovní výkonností.

Pro rok 2024 má Západočeská univerzita v programu UNIS 17 studujících. Celkem je v projektu stanoveno pět výkonnostních kategorií - od A s měsíční podporou 15 tisíc až po E s podporou 5 tisíc. Pro zařazení do kategorií jsou stanovená jasná kritéria. „Na Západočeské univerzitě většinu naší kvóty naplňují studentky a studenti, kteří patří do kategorie A nebo B,“ vysvětluje Václav Salcman z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické, která na ZČU projekt koordinuje. Stipendium přitom nemají studujícíc garantované na celou dobu studia, svůj nárok na něj musejí obhájit každou sezónu. 

Studentkám a studentům je k dispozici asistentka z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické Adriana Ujkanovičová, která je jejich prostředníkem v komunikaci s trenéry a učiteli a pomáhá jim efektivně propojit studium a sportování. Řeší s nimi také naplňování jejich individuálních potřeb v oblasti sportovní medicíny a diagnostiky, fyzioterapie, rehabilitace, sportovní psychologie a nutričního poradenství.

Zájemci a zájemkyně mohou o zařazení do programu UNIS požádat prostřednictvím přihlášky, kterou odešlou na adresu adrianau@ktv.zcu.cz.