Sportujte s podporou programu UNIS

v roce 2021

21

podpořených studentů ZČU
celkem

22

zapojených VŠ včetně ZČU
maximální stipendium

15000

Kč měsíčně

Program UNIS podporuje studenty Západočeské univerzity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s resortním sportovním centrem VICTORIA VSC odstartovalo v roce 2020 projekt UNIS, který má za cíl podpořit duální kariéru vysokoškolských sportovců. Jeho cílem je vytvořit takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností dokázali plnit náročné studijní požadavky a zároveň se mohli věnovat sportovní přípravě a účastnit se soutěží.

Projekt UNIS tak přichází se zcela novou koncepcí podpory sportujících studentů.

Podpora je rozdělena do dvou oblastí.

Jednak jde o přímou finanční podporu studentů prostřednictvím Stipendijního programu MŠMT, který administruje VICTORIA VSC.

Druhá část podpory míří na vysoké školy prostřednictvím dotačního neinvestičního programu MŠMT. Ten je určen na koordinaci a servisní podporu vybraných studentů s mimořádnou sportovní výkonností.

Západočeská univerzita má v programu UNIS 21 studentů-sportovců. Celkem je v projektu stanoveno pět výkonnostních kategorií - od A s měsíční podporou 15 tisíc až po E s podporou 5 tisíc. Pro zařazení do kategorií jsou stanovená jasná kritéria. „Na Západočeské univerzitě většinu naší kvóty naplňují studenti, kteří patří do kategorie A nebo B,“ vysvětluje Václav Salcman z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické, která na ZČU projekt koordinuje. Stipendium přitom studenti nemají garantované na celou dobu studia, svůj nárok na něj musejí obhájit každou sezónu. 

Studentům jsou k dispozici dva asistenti z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické – Adriana Ujkanovičová a Petr Košik, kteří jsou jejich prostředníky v komunikaci s trenéry a učiteli a pomáhají jim efektivně propojit studium a sportování. Řeší s nimi také naplňování jejich individuálních potřeb v oblasti sportovní medicíny a diagnostiky, fyzioterapie, rehabilitace, sportovní psychologie a nutričního poradenství.

ZČU doplňuje uvolněná místa v programu UNIS

V září 2021 proběhne doplnění sportovců na uvolněná místa po absolventech ZČU.

Sportovci, kteří se věnují některému z olympijských sportů a mají na svém kontě účast na olympijských hrách, mistrovství světa, mistrovství Evropy, univerziádě, akademickém mistrovství světa nebo jsou medailisty z mistrovství ČR, akademického mistrovství ČR nebo Českých akademických her, mohou požádat o zařazení do programu UNIS.

Kontaktní osoba: Mgr. Adriana Ujkanovičová – adrianau@ktv.zcu.cz.

Kritéria pro zařazení do programu UNIS