banner_studenti_02_web

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Západočeské univerzity v Plzni

Chcete studovat v Plzni? Poznejte Západočeskou univerzitu.
Virtuální prohlídka kampusu ZČU

Poznejte fakulty

Fakulta aplikovaných věd

Technická 8, Plzeň

fav.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Nejčastější otázky

 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Univerzitní 28, Plzeň

fdu.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Den otevřených dveří na Sutnarce se  konal 11. listopadu. Fakulta jej pořádá na podzim s ohledem na talentové zkoušky do bakalářského studia. Veřejnost nicméně od  31. ledna do 8. února zve na výstavu studentských prací Klauzury: Winter Show. Je to jeden ze způsobů, jak zjistit, jaké nároky vyučující mají, jak vypadají zadání a čemu se studenti v průběhu semestru věnují.

Fakulta ekonomická

Univerzitní 22, Plzeň

Hradební 22, Cheb

fek.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Uchazeči FEK ZČU

Rozhovor s proděkanem Jiřím Preisem

 

Fakulta elektrotechnická

Univerzitní 26, Plzeň

fel.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Linkedin

Rozhovor s děkanem Zdeňkem Peroutkou

 

Fakulta filozofická

Sedláčkova 38, Plzeň

ff.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Rozhovor s děkanem Davidem Šancem

 

Rozhovor s děkanem Pavlem Mentlíkem

 

Fakulta právnická

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

fpr.zcu.cz

Rozhovor s proděkankou Petrou Hrubou Smržovou

 

Fakulta strojní

Univerzitní 22, Plzeň

fst.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Rozhovor s děkanem Vladimírem Duchkem

 

Fakulta zdravotnických studií

Husova 11, Plzeň

fzs.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Rozhovor s děkanem Lukášem Štichem