ZCU_DOD_banner_web_1920x630px_20231016

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Západočeské univerzity v Plzni

Den otevřených dveří už je sice za námi, ale veškeré informace pro uchazečky a uchazeče o studium jsou tu dál.

Fakulta aplikovaných věd

Den otevřených dveří: 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

2. 5. 2024 (bakalářské studium), 8. 6. 2024 (navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • bez přijímací zkoušky (bakalářské studium)
 • 24. 6. 2024 (navazující magisterské studium - obory v oblasti matematiky a Učitelství matematiky a Učitelství fyziky)
 • 19. 6. 2024 (navazující magisterské studium - studijní program Geomatika)
 • 21. 6. 2024 (navazující magisterské studium - studijní program Informatika a její specializace, Softwarové a informační systémy a Distribuované výpočetní systémy)

Kontakty:

 

Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň
fav.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

absolvent Antonín Diviš

Rozhovor s proděkanem Liborem Vášou

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Den otevřených dveří: 10. 11. 2023
DOD NA SUTNARCE

Podání přihlášky:

30. 11. 2023 (bakalářské studium), 30. 4. 2024 (navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • 9.-11. 1. 2024 (bakalářské studium – talentové zkoušky)
 • 16. 5. 2024 (navazující magisterské studium)

Kontakty:

 • bakalářské studium: Eva Hellmayerová,studijní referentka pro studijní programy Audiovize a Design a užitá tvorba, (+420) 377 636 712, evahell@fdu.zcu.cz
 • bakalářské studium: Marcela Kubová, studijní referentka pro studijní programy Grafický design a ilustrace a Výtvarná umění, (+420) 377 636 714, mkubova@fdu.zcu.cz
 • navazující magisterské studium: Martina Jeriová, (+420) 377 636 715, majeriov@fdu.zcu.cz

 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Univerzitní 28, Plzeň
fdu.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

absolvent Jan Dienstbier

Den otevřených dveří 2023

 

Fakulta ekonomická

Den otevřených dveří: 29. 1. 2024 (Cheb), 30. 1. 2024 (Plzeň)
PROGRAM

Podání přihlášky:

30. 4. 2024 (bakalářské i navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • bez přijímací zkoušky (bakalářské studium)
 • pouze přijímací řízení (navazující magisterské studium)

Kontakty:

 • bakalářské i navazující magisterské studium: Kateřina Hráchová, Tomáš Kasík, fek@service.zcu.cz

 

Fakulta ekonomická ZČU, Univerzitní 22, Plzeň
Fakulta ekonomická ZČU, Hradební 22, Cheb
fek.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Uchazeči FEK ZČU

absolventka Kateřina Razýmová

Rozhovor s proděkanem Jiřím Preisem

 

Fakulta elektrotechnická

Den otevřených dveří: 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

15. 4. 2024 (bakalářské i navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • bez přijímací zkoušky (bakalářské i navazující magisterské studium)

Kontakty:

 • bakalářské studium: Monika Živná, (+420) 377 634 010, zivna@fel.zcu
 • navazující magisterské studium: Soňa Königsmarková, (+420) 377 634 012, konig@fel.zcu

 

Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň
fel.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Linkedin

absolventka Veronika Lukavská

Rozhovor s děkanem Zdeňkem Peroutkou

 

Fakulta filozofická

Den otevřených dveří: 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

30. 4. 2024 (bakalářské i navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • 10.–14. 6. 2024

Kontakty:

 • Ilona Kohoutová, (+420) 377 635 011, kohouto@ff.zcu.cz
 • Mgr. Alena Tvrdá, (+420) 377 635 012, tvrda@kap.zcu.cz


Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova 38, Plzeň
ff.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

student Jürgen Kögler

 

Rozhovor s děkanem Davidem Šancem

 

Rozhovor s děkanem Pavlem Mentlíkem

 

Fakulta právnická

Den otevřených dveří: 24. 1. 2024 a 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

30. 4. 2024 (bakalářské, navazující magisterské i magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • dle termínů Scio

Kontakty:

 • Vladislava Mášková, (+420) 377 637 684, maskovap@fpr.zcu.cz


Fakulta právnická ZČU, sady Pětatřicátníků 14, Plzeň
fpr.zcu.cz

Facebook Instagram 

absolvent Karel Šimka

Rozhovor s proděkankou Petrou Hrubou Smržovou

 

Fakulta strojní

Den otevřených dveří: 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

21. 4. 2024 (bakalářské studium), 31. 5. 2024 (navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • bez přijímací zkoušky

Kontakty:

 • Kateřina Brandová, (+420) 377 638 010, brandova@fst.zcu.cz


Fakulta strojní ZČU, Univerzitní 22, Plzeň
fst.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

absolventka Ilona Havelová

Rozhovor s děkanem Vladimírem Duchkem

 

Zvol si Fakultu strojní

 

Fakulta zdravotnických studií

Den otevřených dveří: 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

od 11. 12. 2023 do 31. 3. 2024

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • 12.-13. 6. 2024

Kontakty:

 • Stanislava Nová, studijní referentka pro studijní programy Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence, (+420) 377 633 710, stnova@fzs.zcu.cz
 • Bc. Petr Nový, studijní referent pro studijní programy Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, (+420) 377 633 716, petrnovy@fzs.zcu.cz
 • Jana Legíňová, studijní referentka pro studijní programy Fyzioterapie a Ergoterapie, (+420) 377 633 709, leginova@fzs.zcu.cz


Fakulta zdravotnických studií ZČU, Husova 11, Plzeň
fzs.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Absolventka Natálie Ťoupalová

budova Fakulty zdravotnických studií