Informace pro studenty – opatření v souvislosti s COVID-19

Aktualizováno 19. ledna 2022

Pro získání aktuálních informací k problematice covid-19 sledujte vyhlášky děkanů na webech jednotlivých fakult a Intranet ZČU.

Platná nařízení jsou dostupná na vládním Covid Portálu.