Informace pro studenty – opatření v souvislosti s COVID-19

Aktualizováno 19. ledna 2022

Pro získání aktuálních informací k problematice covid-19 sledujte vyhlášky děkanů na webech jednotlivých fakult a Intranet ZČU.

Platná nařízení jsou dostupná na vládním Covid Portálu.

* Jaká jsou aktuální platná opatření?

Ochranné prostředky 

Ve všech vnitřních prostorách ZČU je povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, s výjimkou:

 • ubytování,
 • pedagogických pracovníků při poskytování vzdělávání, zpěvu a tělesné výchovy, 
 • osob v době výkonu práce na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, 
 • konzumace potravin v menze, 
 • sportovců nebo cvičících osob v době sportování. 

Od 15. listopadu 2021 mají studenti povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest také při výuce, pokud jsou usazeni a jejich počet je vyšší než 50 studentů.

Zaměstnavatel je povinen vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest v dostatečném předstihu a na každou pracovní směnu.

Více informací

Výuka 

Studenti mají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest při výuce, pokud jsou usazeni a jejich počet je vyšší než 50 studentů.

Účast na ostatních vzdělávacích akcích (včetně akademických obřadů) nad 20 osob je podmíněna prokázáním bezinfekčnosti (O-N-T).

Zahraniční studenti a zaměstnanci 

Povinnost zajistit těmto osobám ubytování (i pro případnou karanténu), zdravotní péči, návrat zpět do země původu. 

Více informací

Menza 

Provoz umožněn s omezeními – rozestupy, max. 6 lidí u stolu.

Více informací

Knihovna 

Provoz umožněn s omezeními - max. kapacita, rozestupy.

Více informací

Hromadné akce 

Max. 1000 osob uvnitř nebo 2000 osob venku + test nebo potvrzení o očkování/prodělání nemoci (neplatí při akci do 20 osob a sportovní akce)

Více informací 

Nad rámec výše uvedeného nadále platí doporučení 3 R (ruce, roušky/respirátory, rozestupy), upřednostnění elektronické komunikace apod. 

Zákaz přítomnosti osob pozitivních na COVID-19 na půdě ZČU.

Zpět nahoru

Co mám dělat v případě pozitivního testu na přítomnost SARS CoV-2 nebo nařízené karantény?

Pokud se podrobíte testu na přítomnost SARS CoV-2 a obdržíte informaci o pozitivním výsledku, nebo vám bude nařízena karanténa, doporučujeme informovat o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem studijní oddělení vaší fakulty a v případě, že bydlíte na kolejích, také vedoucí koleje. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude ZČU postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření, vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR. Informace o případných opatřeních směřujících k celé univerzitě budou rozesílány hromadným e-mailem a zveřejněny na webu ZČU, 

Pokud na sobě pociťujete příznaky počínajícího infekčního onemocnění nebo pokud jste byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, kontaktujte neprodleně telefonicky svého registrujícího praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte dále podle jejich instrukcí.

Zpět nahoru

Bydlím na kolejích, vztahují se na mě nějaká omezení?

Na kolejích platí povinnost prokázat se negativním testem na koronavirus. Pokud jsou tedy studenti přítomni dříve na kolejích než na výuce, jsou povinni podrobit se testu před příchodem na kolej, a dále každých 7 dní.

Více informací

Zpět nahoru

Nedávno jsem se vrátil/a ze zahraničí, jak mám postupovat?

Zaměstnavatel je povinen zamezit vstupu na dané pracoviště osobám, které strávily déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky, pokud nepředloží doklad o testu / očkování / prodělání nemoci. U návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem mohou být vpuštěni na pracoviště, do výsledku testu ale platí povinnost ochranných prostředků. Zaměstnanci jsou povinni informovat zaměstnavatele o cestách do zahraničí.

Více informací

Zpět nahoru

Co mě čeká při plánovaném výjezdu do zahraničí?

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 cestovat do zahraničí po dobu trvání pandemie jen v naléhavých a nezbytných případech. 

Vyhněte se především zemím s vysokým rizikem nákazy (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Do zahraničí lze vycestovat pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, do níž se má daná mobilita uskutečnit. 

Účastníci zahraničních pobytů by měli dodržovat následující opatření

 1. Ve všech případech cest do zahraničí se registrovat do Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (databáze DROZD).
 2. Sledovat oficiální zdroje důležitých informací a také ověřené zpravodajství. 
 3. Řídit se radami a doporučeními příslušného českého zastupitelského úřadu, místních autorit a přijímající univerzity.
 4. Rozšířit si cestovní pojištění i o krytí náladů spojených s onemocněním Covid 19.
 5. Zvážit aktuální individuální situaci a její rizika (zdravotní, akademická, cestovní).
 6. Pečlivě dodržovat hygienické zásady jako např. mytí rukou, omezení kontaktu s nemocnými lidmi, sledování vlastního zdravotního stavu, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, v případě respiračních problémů také dodržování pravidel hygieny při kašli a kýchání, využívání dezinfekčních prostředků apod. Konkrétní opatření jsou uvedena na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo WHO.
 7. Po návratu do ČR pečlivě sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel, dýchací obtíže) zůstat doma, omezit kontakt s ostatními osobami, kontaktovat telefonicky svého lékaře či zřízené linky a postupovat dle jejich pokynů.
 8. V případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu informovat svého univerzitního/fakultního koordinátora či koordinátora zahraniční kanceláře ZČU na adrese: erasmus@service.zcu.cz.

Výjezdy v akademickém roce 2021/2022

Západočeská univerzita obecně umožňuje výjezdy na zahraniční studijní pobyty a stáže i pobyty zaměstnanců. Situace se však může s ohledem na vývoj šíření pandemie koronaviru COVID-19 v budoucnu změnit. Je proto důležité sledovat oficiální zdroje informací, stejně jako ověřené mediální zdroje (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, web velvyslanectví ČR v zemi destinace, web přijímající instituce apod.).

Pro lepší orientaci, jaká cestovní omezení platí v rámci EU, doporučujeme sledovat interaktivní nástroj
Re-open EU. Nástroj odkazuje na národní stránky s informacemi o cestování, službách (hotely, restaurace) a o zdravotním riziku (povinné roušky, pravidla v MHD apod.).

Zpět nahoru

* Jaké jsou pokyny pro zahraniční studenty a postup při ubytování na kolejích?

Zahraniční studenti se při příjezdu na kolej musí prokázat dle systému O-N-T, tedy ukončené očkování / prodělaná nemoc / platný test (ten je nutné zopakovat každých 7 dní).

Podrobné informace jsou k dispozici na vládním Covid Portálu.

Zpět nahoru

Jak mohu jako student/studentka pomoci ?

Zpět nahoru

* Očkovací místo na ZČU

Na začátku zimního semestru, ve dnech 20.–22. září, bude na ZČU ve spolupráci s EUC klinikou Plzeň zřízeno očkovací místo, kde bude možné nechat se očkovat bez předchozí registrace jednou ze tří vakcín dle vlastního výběru:

Comirnaty (Pfizer/Biontech) – revakcinace za tři týdny
Spikevax (Moderna) – revakcinace za čtyři týdny
Janssen (Johnson&Johnson) – jednodávková vakcína

Očkování bude probíhat v době od 8:00–11:30 a od 12:00–15:30 v budově Fakulty strojní, Univerzitní 22, místnosti UU 109 a 110.

K očkování je třeba přijít s vyplněným informovaným souhlasem a dotazníkem, které můžete vyplnit buď na místě, nebo si je můžete stáhnout a vyplnit předem. Budete potřebovat rovněž občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Po pohovoru s lékařem/zdravotníkem (cca 1 min.) následuje aplikace vakcíny, po níž je nutné 15–30 minut počkat v čekárně.

Bez registrace se můžete nechat očkovat i na dalších místech v Plzeňském kraji. 

Zpět nahoru

Doporučení pro studenty

 • Sledujte aktuální informace vyučujících jednotlivých předmětů. Aktuální epidemiologická situace je dynamická a změny mohou přijít velmi rychle.
 • Zkontrolujte své kontakty zadané v systému STAG, pravidelně sledujte zprávy na svých univerzitních emailech.
 • Zkontrolujte, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře.
 • V případě jakýchkoliv problémů neváhejte a kontaktujte své vyučující co nejdříve, aby bylo možné problémy vyřešit.
 • Poskytujte vyučujícím zpětnou vazbu, vaše podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
Zpět nahoru

Doporučení pro vyučující

 • Informujte studenty o přechodu na výuku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 
 • Garanti předmětů, rozmyslete si předem, jakou komunikační platformu budete při přechodu na distanční výuku využívat. Informace k jednotlivým možným platformám, stejně tak organizační, metodickou a technickou podporu distančního vzdělávání poskytnou kolegové z Celoživotního a distančního vzdělávání
 • Při přechodu na plně distanční výuku je třeba, aby výuka probíhala synchronně dle rozvrhu platného pro zimní semestr.
 • Vyžadujte od studentů aktivně zpětnou vazbu, jejich podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
 • O případných změnách v organizaci výuky informujte studenty vždy formou hromadného emailu, např. prostřednictvím hromadně rozesílaných emailů v IS/STAG.
Zpět nahoru

Doporučení pro garanty studijních programů a vedoucí pracovišť

 • Vstupte do kontaktu s jednotlivými vyučujícími předmětů ve studijním programu a vedoucími kateder a koordinujte výuku jednotlivých předmětů tak, aby nedocházelo při přechodu na distanční výuku k přetěžování studentů a výuka ve studijním programu byla spíše pestrá a různorodá.
Zpět nahoru

Mohu navštívit knihovnu?

Ano. Aktuální informace o provozu Univerzitní knihovny ZČU najdete na jejím webu

Zpět nahoru

Dokumenty pro studenty