kariera_horni_banner

Kariéra na ZČU

Západočeská univerzita žije a stále roste – ze své historie, z rozšiřující se nabídky studijních oborů, z energie studentek a studentů, a především díky svým zaměstnankyním a zaměstnancům, jejich schopnostem, nadšení a odhodlání. Více než dva tisíce lidí se denně starají o studující a otevírají jim dveře ke kvalitnímu vzdělání a úspěšné kariéře.
Volné pozice

Proč pracovat na univerzitě?

Na univerzitě
se nestárne

Každodenní práce s mladými lidmi s sebou přináší mnoho inspirujících okamžiků. Sdílíme jejich radost a entuziasmus, na oplátku předáváme našim studujícím svoje zkušenosti a podporujeme je v jejich rozvoji.

Zaměstnání,
které se cení

Západočeská univerzita patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v kraji. Svých zaměstnankyň a zaměstnanců si velmi vážíme a nabízíme jim mnoho benefitů, mezi nimiž samozřejmě nechybí ani možnost dalšího vzdělávání.

Uskutečněte
své plány

Univerzita spolupracuje s význačnými firmami i institucemi a řada nových technologií se zrodila právě v jejích výzkumných centrech. Vaše nápady nemusí zůstat pouze ve vaší hlavě nebo šuplíku. Dáváme vám příležitost je realizovat.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH NA ZČU

Západočeské univerzitě v Plzni patří ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise výzkumným organizacím, implementujícím strategii HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers). Univerzitám má přinést zejména zvýšený zájem zahraničních vědců a vědkyň a výzkumných pracovníků i pracovnic o působení na jejich pracovištích.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH