HR EXCELLENCE IN RESEARCH NA ZČU

Západočeské univerzitě v Plzni patří ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise výzkumným organizacím, implementujícím strategii HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers). Univerzitám má přinést zejména zvýšený zájem zahraničních vědců a vědkyň a výzkumných pracovníků i pracovnic o působení na jejich pracovištích.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Volné pracovní pozice