Akademici

Roman Kodet z Fakulty filozofické získal Cenu Miroslava Ivanova za rok 2020

Cenu Miroslava Ivanova, udělovanou za nejlepší knihy literatury faktu, získal pro rok 2020 Roman Kodet z Fakulty filozofické ZČU. Klub autorů literatury faktu ocenil v kategorii Ostatní literatura faktu jeho knihu Příběh samurajů: Život a svět válečníků starého Japonska (Nakladatelství Epocha). Publikace popisuje vývoj japonské vojenské vrstvy i schopnosti samurajů. V samostatných kapitolách se Roman Kodet zabývá otázkou vojenských strategií, formou konfliktů a vývojem zbraní v předmoderním Japonsku. Důležitým tématem je také způsob života samurajů od narození jedince až do jeho smrti. Čtenáři v publikaci najdou také stručný přehled politických dějin Japonska od počátku až do zániku vojenské třídy. Více se dočtete v tiskové zprávě.

Jana Vejvodová z Fakulty pedagogické nositelkou Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2020

Mezi šesti pedagogy, které ministr školství Robert Plaga ocenil za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2020, byla jako jediná žena také Jana Vejvodová z Fakulty pedagogické ZČU. Na ocenění ji nominovala Studentská komora Akademického senátu FPE ZČU. Jednalo se o druhý ročník ceny. Zaměřen byl na zvládnutí výzev spojených s distanční výukou. Laureáty vybral ministr školství na základě doporučení komise ze 45 zaslaných návrhů. Více se dočtete v tiskové zprávě.

Jindřich Matoušek z Fakulty aplikovaných věd obdržel Cenu města Plzně

Jindřich Matoušek z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni obdržel Cenu města Plzně za rok 2020, a to za vedení projektu automatické konzervace a rekonstrukce hlasu, jenž má pomoci zejména lidem, kteří kvůli vážnému onemocnění přijdou o hlasivky. Vědec ji z rukou plzeňského primátora Martina Baxy převzal v listopadu 2020 při kratším osobním setkání na radnici v Sále Luďka Pika. Více se dočtete v článku.

Jaderný expert František Hezoučký získal státní vyznamenání

Medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské, udělil u příležitosti státního svátku 28. října 2020 prezident Miloš Zeman bývalému řediteli Jaderné elektrárny Temelín Františku Hezoučkému, který na Západočeské univerzitě přednáší na katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní. František Hezoučký působí na tamním oddělení jaderné energetiky a v České republice platí za jednoho z předních jaderných expertů. Více se dočtete v tiskové zprávě.

Gabriela Klečková prezidentkou organizace TESOL International Association

TESOL International Association, mezinárodní organizace se sídlem v USA, sdružuje učitele angličtiny, lingvisty, kteří se jazykem zabývají z hlediska výuky, a odbornou veřejnost. Její členové pocházejí z více než 100 zemí světa. Od března 2021 bude rok její prezidentkou Gabriela Klečková, vedoucí katedry anglického jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Stane se tak první Českou v čele této organizace. Více v tiskové zprávě.