Akademici

Gabriela Klečková – prezidentkou organizace TESOL International Association

TESOL International Association, mezinárodní organizace se sídlem v USA, sdružuje učitele angličtiny, lingvisty, kteří se jazykem zabývají z hlediska výuky, a odbornou veřejnost. Její členové pocházejí z více než 100 zemí světa. Od března 2021 bude rok její prezidentkou Gabriela Klečková, vedoucí katedry anglického jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Stane se tak první Českou v čele této organizace.

Lucie Rohlíková - Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 přinesly novou kategorii. Poprvé ministerstvo hodnotilo vzdělávací činnost na vysoké škole. Předávání cen se uskutečnilo na konci listopadu 2019 v prostorách Senátu ČR. Z 59 nominovaných získalo ocenění pět, mezi nimi i Lucie Rohlíková z katedry didaktické a výpočetní techniky Fakulty pedagogické ZČU, která působí také v Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání ZČU. Na cenu ji bez jejího vědomí nominovali studenti. Výuka Lucie Rohlíkové je postavená na konstruktivistickém přístupu, orientaci na praktické projekty, smysluplném využívání technologií a partnerském jednání se studenty. Motivuje studenty učitelství k celoživotnímu vzdělávání a zapojení se do učitelských komunit. Pro podporu studia využívá cloudové systémy, včetně systému pro tvorbu digitálních portfolií studentů.

Vojtěch Kaše – Cena Jacquese Derridy

Odborný asistent katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Vojtěch Kaše se stal držitelem prestižní Ceny Jacquese Derridy – jedné z vědeckých cen francouzského velvyslanectví. Ocenění za obhajobu disertační práce a navazující výzkum zaměřený na vývoj raně křesťanského rituálního stolování převzal na konci června 2019 v panteonu Národního muzea z rukou držitele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna. S cenou dostal rovněž možnost strávit dvouměsíční postdoktorský pobyt ve Francii.

Lukáš Bolek - stříbrná medaile Bavorského červeného kříže

Nejvyšší možné vyznamenání pro nečleny předal Lukáši Bolkovi z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity prezident Bavorského červeného kříže v červnu 2019. Lukáš Bolek byl hlavním řešitelem projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb, který zkvalitnil spolupráci záchranářů z Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje.

Vlasta Klausová – medaile Josefa Jugmanna

Vedoucí Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni Vlasta Klausová získala v lednu 2018 významné ocenění. Republikový výbor České asociace rusistů jí u příležitosti jejího životního jubilea udělil medaili Josefa Jungmanna. Vlasta Klausová patří k nejznámějším českým rusistům a kromě Ruského centra je také vedoucí oddělení slovanských jazyků ZČU, místopředsedkyní Česko-ruské společnosti a jednatelkou České asociace rusistů.

Věra Höppnerová – nominace na Cenu Milady Paulové

Profesorka na Fakultě pedagogické ZČU, germanistka, autorka desítek učebnic němčiny a více než dvou stovek odborných statí získala v roce 2018 nominaci na Cenu Milady Paulové. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých badatelek a inspirovat začínající vědkyně a studující, které vědeckou dráhu zvažují. V roce 2018 se konal desátý ročník soutěže. Věra Höppnerová byla jednou z devíti nominovaných žen. Ačkoliv ocenění nezískala, už sama nominace je úspěchem.

Ján Minár - Honorary Fellow z Univerzity aplikovaných věd v Mnichově

Ján Minár z výzkumného centra NTC obdržel v říjnu 2018 prestižní ocenění „Honorary Fellow“ Univerzity aplikovaných věd v Mnichově, a stal se tak historicky prvním oceněným v programu Research Fellowship, který je zaměřen na prohlubování vědecké a akademické spolupráce mezi mnichovskou univerzitou a zahraničními partnery. Ocenění má velký význam z hlediska rozvoje česko-bavorské akademické spolupráce naplňuje strategické cíle ZČU v oblasti mezinárodní spolupráce. 

Zdeněk Vostracký – Cena Wernera von Siemense

Zdeněk Vostracký, emeritní rektor Západočeské univerzity (1998 – 2004), získal za propagaci komplexního inženýrského vzdělávání Cenu Wernera von Siemense. Jubilejní vyhlášení vítězů 20. ročníku soutěže se odehrálo 22. února 2018 v prostorách Betlémské kaple v Praze. Během své více než padesátileté praxe předává Zdeněk Vostracký studentům znalosti z odborné inženýrské i manažerské praxe předsedy představenstva ve Škodě Plzeň. Přínosem v pedagogické činnosti je podle poroty organizace studia formou projektově orientovaných programů s aktivní účastí studentů na živých projektech.