ZCU_DOD_banner_web_1920x630px_20231016

Program + další info

Kdo jsme, kde sídlíme, co vám nabízíme? Fakulty, ústavy a další součásti Západočeské univerzity v Plzni se představují.
Virtuální prohlídka kampusu ZČU

Fakulta aplikovaných věd

Den otevřených dveří: 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

2. 5. 2024 (bakalářské studium), 8. 6. 2024 (navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • bez přijímací zkoušky (bakalářské studium)
 • 24. 6. 2024 (navazující magisterské studium - obory v oblasti matematiky a Učitelství matematiky a Učitelství fyziky)
 • 19. 6. 2024 (navazující magisterské studium - studijní program Geomatika)
 • 21. 6. 2024 (navazující magisterské studium - studijní program Informatika a její specializace, Softwarové a informační systémy a Distribuované výpočetní systémy)

Kontakty:

 

Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň
fav.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

absolvent Antonín Diviš

Rozhovor s proděkanem Liborem Vášou

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Den otevřených dveří: 10. 11. 2023
DOD NA SUTNARCE

Podání přihlášky:

30. 11. 2023 (bakalářské studium), 30. 4. 2024 (navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • 9.-11. 1. 2024 (bakalářské studium – talentové zkoušky)
 • 16. 5. 2024 (navazující magisterské studium)

Kontakty:

 • bakalářské studium: Eva Hellmayerová,studijní referentka pro studijní programy Audiovize a Design a užitá tvorba, (+420) 377 636 712, evahell@fdu.zcu.cz
 • bakalářské studium: Marcela Kubová, studijní referentka pro studijní programy Grafický design a ilustrace a Výtvarná umění, (+420) 377 636 714, mkubova@fdu.zcu.cz
 • navazující magisterské studium: Martina Jeriová, (+420) 377 636 715, majeriov@fdu.zcu.cz

 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Univerzitní 28, Plzeň
fdu.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

absolvent Jan Dienstbier

Den otevřených dveří 2023

 

Fakulta ekonomická

Den otevřených dveří: 29. 1. 2024 (Cheb), 30. 1. 2024 (Plzeň)
PROGRAM

Podání přihlášky:

30. 4. 2024 (bakalářské i navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • bez přijímací zkoušky (bakalářské studium)
 • pouze přijímací řízení (navazující magisterské studium)

Kontakty:

 • bakalářské i navazující magisterské studium: Kateřina Hráchová, Tomáš Kasík, fek@service.zcu.cz

 

Fakulta ekonomická ZČU, Univerzitní 22, Plzeň
Fakulta ekonomická ZČU, Hradební 22, Cheb
fek.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Uchazeči FEK ZČU

absolventka Kateřina Razýmová

Rozhovor s proděkanem Jiřím Preisem

 

Fakulta elektrotechnická

Den otevřených dveří: 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

15. 4. 2024 (bakalářské i navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • bez přijímací zkoušky (bakalářské i navazující magisterské studium)

Kontakty:

 • bakalářské studium: Monika Živná, (+420) 377 634 010, zivna@fel.zcu
 • navazující magisterské studium: Soňa Königsmarková, (+420) 377 634 012, konig@fel.zcu

 

Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň
fel.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Linkedin

absolventka Veronika Lukavská

Rozhovor s děkanem Zdeňkem Peroutkou

 

absolventka Veronika Lukavská

Rozhovor s děkanem Zdeňkem Peroutkou

 

Fakulta filozofická

Den otevřených dveří: 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

30. 4. 2024 (bakalářské i navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • 10.–14. 6. 2024

Kontakty:

 • Ilona Kohoutová, (+420) 377 635 011, kohouto@ff.zcu.cz
 • Mgr. Alena Tvrdá, (+420) 377 635 012, tvrda@kap.zcu.cz


Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova 38, Plzeň
ff.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

student Jürgen Kögler

 

Rozhovor s děkanem Davidem Šancem

 

Fakulta pedagogická

Den otevřených dveří: 29. 1. 2024 (Cheb), 30. 1. 2024 (Plzeň)
PROGRAM

Podání přihlášky:

30. 4. 2024 (bakalářské, navazující magisterské i magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • červen 2024

Kontakty:

Navštivte nás

 • V Plzni 30. 1. 2024 od 8 do 15 hodin v našich budovách ve Veleslavínově 42 a v komplexu budov na Chodském náměstí (vchod ze Stehlíkovy ulice). Můžete poznat fakultu při plnění virtuální stopovačky, zkusit si spoustu pokusů, her nebo něco vyrobit. Samozřejmě máme připraveny i prezentace o studiu a o přijímacích zkouškách.
 • V Chebu 29. 1. 2024 od 10 do 12 hodin v naší pobočce v Hradební ulici. Zde vám poskytneme veškeré informace o studiu všech programů i oborů a rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Fakulta pedagogická ZČU, Veleslavínova 42/Klatovská 51/Chodské náměstí 1, Plzeň
Fakulta pedagogická ZČU, Hradební 22, Cheb
fpe.zcu.cz

 

Sledujte náš Facebook, Instagram nebo web, kde se dozvíte všechny detaily.
A pokud vám to nestačí nebo se už nemůžete dočkat, podívejte se na playlist pro zájemce o studium.

Facebook Instagram FPE INFO Uchazeči FPE ZČU

absolventka Lucie Kantorová

Rozhovor s děkanem Pavlem Mentlíkem

 

Studovat u nás je správné rozhodnutí

 

Fakulta právnická

Den otevřených dveří: 24. 1. 2024 a 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

30. 4. 2024 (bakalářské, navazující magisterské i magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • dle termínů Scio

Kontakty:

 • Vladislava Mášková, (+420) 377 637 684, maskovap@fpr.zcu.cz


Fakulta právnická ZČU, sady Pětatřicátníků 14, Plzeň
fpr.zcu.cz

Facebook Instagram 

absolvent Karel Šimka

Rozhovor s proděkankou Petrou Hrubou Smržovou

 

Fakulta strojní

Den otevřených dveří: 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

21. 4. 2024 (bakalářské studium), 31. 5. 2024 (navazující magisterské studium)

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • bez přijímací zkoušky

Kontakty:

 • Kateřina Brandová, (+420) 377 638 010, brandova@fst.zcu.cz


Fakulta strojní ZČU, Univerzitní 22, Plzeň
fst.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

absolventka Ilona Havelová

Rozhovor s děkanem Vladimírem Duchkem

 

Zvol si Fakultu strojní

 

Fakulta zdravotnických studií

Den otevřených dveří: 30. 1. 2024
PROGRAM

Podání přihlášky:

od 11. 12. 2023 do 31. 3. 2024

Přihláška: eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky:

 • 12.-13. 6. 2024

Kontakty:

 • Stanislava Nová, studijní referentka pro studijní programy Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence, (+420) 377 633 710, stnova@fzs.zcu.cz
 • Bc. Petr Nový, studijní referent pro studijní programy Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, (+420) 377 633 716, petrnovy@fzs.zcu.cz
 • Jana Legíňová, studijní referentka pro studijní programy Fyzioterapie a Ergoterapie, (+420) 377 633 709, leginova@fzs.zcu.cz


Fakulta zdravotnických studií ZČU, Husova 11, Plzeň
fzs.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Absolventka Natálie Ťoupalová

budova Fakulty zdravotnických studií

 

Informační a poradenské centrum

Informační a poradenské centrum ZČU představuje ucelený systém studijních, včetně speciálně-pedagogických, sociálních, psychologických, kariérních a právních služeb. Poradenští pracovníci pomáhají svým klientům (tj. uchazečům o studium a stávajícím studentkám a studentům, případně absolventům s orientací ve studijních záležitostech, řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají v osobním a studijním životě.

Systém podpory dále doplňují podpůrné, diagnostické a asistenční služby pro studenty se specifickými potřebami.

IPC také zajišťuje aktivity Akademického centra, realizaci motivačních a adaptačních aktivit (např. Rok 1) či nabídku nadstandardních činností souvisejících s řešením různých projektů.

Nech si poradit

Univerzitní 20, Plzeň

studentskeotazniky.zcu.cz

Facebook  Instagram

International Office

Jsme centrální pracoviště zodpovědné za mezinárodní aktivity Západočeské univerzity v Plzni.

V kanceláři International Office poskytujeme poradenství v oblasti vzdělávacích projektů Evropské unie (Erasmus+) a dalších mezinárodních vzdělávacích projektů a zajišťujeme jejich koordinaci. Také informujeme o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, studium, vědecké a přednáškové pobyty). 

 

International Office ZČU, Univerzitní 22, Plzeň
international.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

 

Zajímá vás, jaké dojmy a zkušenosti si přivezli studující ZČU z pobytů na univerzitách v Turecku, Kolumbii, Slovinsku, Itálii a Rakousku? Podívejte se na krátká videa.

IoT Laboratoř

IoT lab nabízí využití svého vybavení všem se zájmem o IoT technologie. Tedy zejména studujícím a zaměstnancům ZČU, ale také žákům středních škol. Těm umožňujeme práce (nejen) v rámci středoškolské odborné činnosti.

A zájemci nemusí být jen technici - jsme otevřeni opravdu všem. Naše vybavení tak hojně využívají i studentky a studenti uměleckých a humanitních fakult.

IoT lab pro vás provozuje Centrum informatizace a výpočetní techniky.

Seznámení s IOT LAB

Univerzitní 20, Plzeň

iotlab.zcu.cz
Virtuální prohlídka

Facebook

IoT na DOD

Máte zájem se do IoT laboratoře  podívat? Nebo vás zajímá jak vypadá univerzitní serverovna?
Návštěvu je možné si dopředu domluvit. Rádi se vám budeme věnovat.

Tandem

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.

Riegrova 17, Plzeň

tandem-org.cz

Facebook Instagram YouTube

Ústav jazykové přípravy

Ústav jazykové přípravy vzdělává studující všech fakult, Univerzity třetího věku, veřejnost i firmy.

Naučíme vás anglicky, německy, latinsky, španělsky, rusky, francouzsky, italsky, portugalsky a cizince česky.

Pořádáme Mezinárodní letní jazykovou školu, provozujeme také Americké centrum Plzeň.

 

Ústav jazykové přípravy ZČU, Univerzitní 22, Plzeň
ujp.zcu.cz

lektor Charles Hall

Nové technologie - výzkumné centrum

Nové technologie - výzkumné centrum neboli NTC je nezávislý vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni.
Spolupracuje s českými i zahraničními společnostmi, je partnerem výzkumných institucí a profesních organizací. Účastní se celosvětových grantových projektů.

 

Teslova 9, Teslova 9a, Teslova 11, Teslova 5b, Plzeň, Areál VTP - budovy F, G, H, C1

Linkedin X   YouTube 

První ředitel NTC Josef Rosenberg, absolvent ZČU

Univerzitní knihovna

Rozsáhlá Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni provozuje čtyři pobočky v Plzni a jednu v Chebu, přičemž každá z nich je specializovaná pro danou fakultu.

knihovna.zcu.cz

Facebook

Knihovna Bory funguje v kampusu ZČU na Borských polích a své služby poskytuje zejména fakultám, které se zde nacházejí.

Filozofická a právnická knihovna se nachází sousedství právnické fakulty v sadech Pětatřicátníků v Plzni.

Knihovna zdravotnických studií sídlí v samém centru Plzně, v Sedláčkově ulici.

Pedagogická knihovna je s pobočkami na Klatovské i ve Veleslavínově ulici největší univerzitní knihovnou.

Ekonomická knihovna v Chebu slouží polovině ekonomické fakulty, neboť té druhé poskytuje své služby knihovna v kampusu v Plzni.

Univerzita třetího věku

Na Západočeské univerzitě můžete studovat vlastně celý život. Vzdělávání seniorů má na naší Univerzitě třetího věku tradici už od roku 1992.

Jungmannova 1, Plzeň

u3v.zcu.cz

Studium U3V je tu pro seniory a lidi ve třetím stupni invalidního důchodu. Mohou navštěvovat kurzy na pobočkách v devatenácti místech Plzeňského, Karlovarského a nově i Jihočeského kraje – jsou to Plzeň, Klatovy, Tachov, Stříbro, Zbiroh, Spálené Poříčí, Rokycany, Dobřany, Plasy, Horažďovice, Blovice, Starý Plzenec, Nečtiny, Cheb, Aš, Sokolov, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Strakonice

Rozhovor s vedoucí U3V Magdalenou Edlovou