Fakulta aplikovaných věd

Rozhovor s proděkanem Milošem Železným

 

Fakulta ekonomická

Univerzitní 22, Plzeň

Hradební 22, Cheb

fek.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Uchazeči FEK ZČU

Rozhovor s proděkanem Jiřím Preisem

 

Virtuální prohlídka

 

Fakulta elektrotechnická

Univerzitní 26, Plzeň

fel.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Linkedin

Rozhovor s děkanem Zdeňkem Peroutkou

 

Fakulta filozofická

Sedláčkova 38, Plzeň

dodff.cz

Facebook Instagram YouTube

Rozhovor s děkanem Davidem Šancem

 

Fakulta pedagogická

Veleslavínova 42, Plzeň

Klatovská 51, Plzeň

Chodské náměstí 1, Plzeň

fpe.zcu.cz

Facebook Instagram FPE INFO Uchazeči FPE ZČU

Rozhovor s děkanem Pavlem Mentlíkem

 

Fakulta právnická

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

fpr.zcu.cz

Rozhovor s proděkankou Petrou Hrubou Smržovou

 

Fakulta strojní

Univerzitní 22, Plzeň

fst.zcu.cz

Rozhovor s děkanem Milanem Edlem

 

Fakulta zdravotnických studií

Husova 11, Plzeň

fzs.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Rozhovor s děkanem Lukášem Štichem

 

Budova fakulty

 

Informační a poradenské centrum

Jsme celouniverzitní pracoviště, které zajišťuje modifikaci přijímacího řízení a modifikaci studijního plánu pro studenty se specifickými potřebami. Provozujeme několik poraden, řešíme stipendia a mnoho dalšího.

Univerzitní 20, Plzeň

studentskeotazniky.zcu.cz

Facebook  Instagram

International Office

Centrální pracoviště zodpovědné za mezinárodní aktivity Západočeské univerzity v Plzni.

Univerzitní 20, Plzeň

international.zcu.cz

Ústav jazykové přípravy

Ústav Jazykové přípravy vzdělává studenty všech fakult, Univerzity třetího věku, veřejnost i firmy.

Univerzitní 22, Plzeň

ujp.zcu.cz

Naučíme vás anglicky, německy, latinsky, španělsky, rusky, francouzsky, italsky, čínsky a cizince česky.

Pořádáme Mezinárodní letní jazykovou školu, provozujeme americké centrum US Point i Ruské centrum.

Rozhovor se zástupkyní UJP Danielou Kopřivovou

 

Univerzitní knihovna

Rozsáhlá Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni provozuje čtyři pobočky v Plzni a jednu v Chebu, přičemž každá z nich je specializovaná pro danou fakultu.

knihovna.zcu.cz

Facebook

Pojďte dál. Pobočky Univerzitní knihovny ZČU v Plzni i v Chebu můžete během Dne otevřených dveří navštívit alespoň díky virtuálním prohlídkám.

Knihovna Bory funguje v kampusu ZČU na Borských polích a své služby poskytuje zejména fakultám, které se zde nacházejí.

Filozofická a právnická knihovna se nachází sousedství právnické fakulty v sadech Pětatřicátníků v Plzni.

Knihovna zdravotnických studií sídlí v samém centru Plzně, v Sedláčkově ulici.

Pedagogická knihovna je s pobočkami na Klatovské i ve Veleslavínově ulici největší univerzitní knihovnou.

Ekonomická knihovna v Chebu slouží polovině ekonomické fakulty, neboť té druhé poskytuje své služby knihovna v kampusu v Plzni.

Univerzita třetího věku

Na Západočeské univerzitě můžete studovat vlastně celý život. Vzdělávání seniorů má na naší Univerzitě třetího věku tradici už od roku 1992.

Jungmannova 1, Plzeň

u3v.zcu.cz

Studium U3V je tu pro seniory a lidi ve třetím stupni invalidního důchodu. Mohou navštěvovat kurzy na pobočkách v deseti městech Plzeňského a pěti městech Karlovarského kraje – v Plzni, Klatovech, Tachově, Stříbře, Zbirohu, Spáleném Poříčí, Rokycanech, Dobřanech, Plasích, Horažďovicích, Chebu, Aši, Sokolově, Karlových Varech a Mariánských Lázních.

Rozhovor s vedoucí U3V Magdalenou Edlovou