Poznejte fakulty a zeptejte se

Datum konání

27. ledna 2021

fav.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Místo

online na YouTube ZČU

Sídlo fakulty: Technická 8, Plzeň.

Datum konání

Den otevřených dveří probíhal virtuálně v listopadu 2020. Sutnarka ho pořádá vždy na podzim kvůli talentovým zkouškám.

fdu.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Místo

online na YouTube FDULS

Sídlo fakulty: Univerzitní 28, Plzeň

Plzeň

27. ledna 2021

online přenos od 8:30, 11:00 a 14:00

virtuální prohlídka na YouTube

Sídlo fakulty: Univerzitní 22, Plzeň

fek.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Uchazeči FEK ZČU

Cheb

22. ledna 2021

online přenos od 11:00

Sídlo fakulty: Hradební 22, Cheb

Přenosy z Plzně a Chebu budeme nahrávat. Pokud je nestihnete, naleznete záznam na YouTube FEK.ZCU. Připojením k virtuálním místnostem Fakulty ekonomické souhlasíte s pořízením videodokumentace a zpracováním osobních údajů v ní uvedených pro vnitřní potřeby ZČU a uveřejnění na YouTube kanálu fakulty.

Datum konání

27. ledna 2021

fel.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Linkedin

Místo

online na YouTube ZČU

Sídlo fakulty: Univerzitní 26, Plzeň

Datum konání

27. ledna 2021

ff.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Místo

online na YouTube ZČU

Sídlo fakulty: Sedláčkova 38, Plzeň

Datum konání

27. ledna 2021

fpe.zcu.cz

Facebook Instagram FPE INFO Uchazeči FPE ZČU

Místo

online na webu FPE

Sídlo fakulty:

Veleslavínova 42, Plzeň

Klatovská 51, Plzeň

Chodské náměstí 1, Plzeň

Datum konání

27. ledna 2021

fpr.zcu.cz

Místo

online na YouTube ZČU

Sídlo fakulty: Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

Datum konání

27. ledna 2021

fst.zcu.cz

Místo

online na YouTube ZČU

Univerzitní 22, Plzeň

Datum konání

27. ledna 2021

fzs.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Místo

online na YouTube ZČU

Sídlo fakulty: Husova 11, Plzeň

Na tomto místě můžete 27. ledna od 9 do 17 hodin také sledovat vysílání jednotlivých fakult a ve virtuálních místnostech platformy Zoom se spojit s jejich představiteli. Zeptejte se na cokoliv, co vás o studiu na Západočeské univerzitě v Plzni zajímá.

Na tomto místě můžete 27. ledna od 9 do 17 hodin také sledovat vysílání jednotlivých fakult a ve virtuálních místnostech platformy Zoom se spojit s jejich představiteli. Zeptejte se na cokoliv, co vás o studiu na Západočeské univerzitě v Plzni zajímá.