hero_banner_1920x630

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V roce 2021 se na vás těšíme ve středu 27. ledna.
Live stream ZČU 9.00 - 11.00

Fakulta aplikovaných věd

Technická 8, Plzeň

fav.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Univerzitní 28, Plzeň

fdu.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Den otevřených dveří probíhal na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara virtuálně v listopadu 2020. Sutnarka ho pořádá vždy na podzim kvůli talentovým zkouškám.

S fakultou se blíže seznamte na jejím YouTube.

Fakulta ekonomická

Univerzitní 22, Plzeň

Hradební 22, Cheb

fek.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Uchazeči FEK ZČU

Fakulta elektrotechnická

Univerzitní 26, Plzeň

fel.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Linkedin

Fakulta filozofická

Sedláčkova 38, Plzeň

dodff.cz

Facebook Instagram YouTube

Fakulta pedagogická

Veleslavínova 42, Plzeň

Klatovská 51, Plzeň

Chodské náměstí 1, Plzeň

fpe.zcu.cz

Facebook Instagram FPE INFO Uchazeči FPE ZČU

Fakulta právnická

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

fpr.zcu.cz