online_DOD_1920x630

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Západočeské univerzity v Plzni

Chcete studovat v Plzni? Poznejte 1. února Západočeskou univerzitu.
Virtuální prohlídka kampusu ZČU

Poznejte fakulty

Fakulta aplikovaných věd

Technická 8, Plzeň

fav.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Nejčastější otázky

 

Fakulta ekonomická

Univerzitní 22, Plzeň

Hradební 22, Cheb

fek.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Uchazeči FEK ZČU

Rozhovor s proděkanem Jiřím Preisem

 

Fakulta elektrotechnická

Univerzitní 26, Plzeň

fel.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Linkedin

Rozhovor s děkanem Zdeňkem Peroutkou

 

Fakulta filozofická

Sedláčkova 38, Plzeň

ff.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Rozhovor s děkanem Davidem Šancem

 

Fakulta pedagogická

Veleslavínova 42, Plzeň

Klatovská 51, Plzeň

Chodské náměstí 1, Plzeň

fpe.zcu.cz

Facebook Instagram FPE INFO Uchazeči FPE ZČU

Rozhovor s děkanem Pavlem Mentlíkem

 

Fakulta právnická

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

fpr.zcu.cz

Rozhovor s proděkankou Petrou Hrubou Smržovou

 

Fakulta strojní

Univerzitní 22, Plzeň

fst.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Fakulta zdravotnických studií

Husova 11, Plzeň

fzs.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Rozhovor s děkanem Lukášem Štichem