online_DOD_1920x630

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Západočeské univerzity v Plzni

Chcete studovat v Plzni? Přijďte se ve středu 26. ledna 2022 od 9:00 seznámit se Západočeskou univerzitou při Dni otevřených dveří.
Live stream ZČU Virtuální prohlídka kampusu ZČU

Fakulta aplikovaných věd

Nejčastější otázky

 

Fakulta ekonomická

Univerzitní 22, Plzeň

Hradební 22, Cheb

fek.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Uchazeči FEK ZČU

Rozhovor s proděkanem Jiřím Preisem

 

Virtuální prohlídka

 

Fakulta elektrotechnická

Univerzitní 26, Plzeň

fel.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube Linkedin

Rozhovor s děkanem Zdeňkem Peroutkou

 

Fakulta filozofická

Sedláčkova 38, Plzeň

ff.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Den otevřených dveří Fakulty filozofické se bude konat online.

Rozhovor s děkanem Davidem Šancem

 

Fakulta pedagogická

Veleslavínova 42, Plzeň

Klatovská 51, Plzeň

Chodské náměstí 1, Plzeň

fpe.zcu.cz

Facebook Instagram FPE INFO Uchazeči FPE ZČU

Den otevřených dveří Fakulty pedagogické se bude konat online.

Rozhovor s děkanem Pavlem Mentlíkem

 

Fakulta právnická

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

fpr.zcu.cz

Den otevřených dveří Fakulty právnické se bude konat online.

Rozhovor s proděkankou Petrou Hrubou Smržovou

 

Fakulta strojní

Univerzitní 22, Plzeň

fst.zcu.cz

Rozhovor s děkanem Milanem Edlem

 

Fakulta zdravotnických studií

Husova 11, Plzeň

fzs.zcu.cz

Facebook Instagram YouTube

Rozhovor s děkanem Lukášem Štichem