DOD_main_web_01

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V roce 2021 se na vás těšíme ve středu 27. ledna.

Uvidíme se online

Také v roce 2021 otevře Západočeská univerzita v Plzni dveře dokořán – a vy přitom můžete zůstat v pohodlí a teple vašich domovů! Na prahu roku, kdy si plzeňská univerzita připomene třicet let své existence, vás pozveme k její návštěvě prostřednictvím live streamu a videí. Myslíme i na to, abyste měli možnost zeptat se online na vše, co vás zajímá. Připravujeme pro vás speciální web s informacemi, které budete pro vaše rozhodování o vysokoškolském studiu potřebovat. Ve videích se zeptáme se našich studentů, proč si vybrali svůj obor, jak se jim na ZČU studuje, co je pro ně nejtěžší a co je naopak při studiu nejvíc baví. Zkrátka chceme, abyste měli možnost důkladně poznat vaši budoucí alma mater i v době, která osobnímu setkávání nepřeje.

Vše postupně připravujeme tak, abychom se s vámi mohli 27. ledna potkat na univerzitním YouTube kanále. Moc se na vás těšíme!

Datum konání

27. ledna 2021

fav.zcu.cz

Místo

Technická 8, Plzeň

Datum konání

Den otevřených dveří probíhá virtuálně po celý listopad 2020. Sutnarka ho pořádá vždy na podzim kvůli talentovým zkouškám.

fdu.zcu.cz

Místo

Univerzitní 28, Plzeň

Plzeň

27. ledna 2021
Univerzitní 22, Plzeň

dfek.zcu.cz

Cheb

27. ledna 2021
Hradební 22, Cheb

dfek.zcu.cz

Datum konání

27. ledna 2021

fel.zcu.cz

Místo

Univerzitní 26, Plzeň

Datum konání

27. ledna 2021

ff.zcu.cz

Místo

Sedláčkova 15, Plzeň

Datum konání

27. ledna 2021

fpe.zcu.cz

Místo

  • Veleslavínova 42, Plzeň
  • Klatovská 51, Plzeň
  • Chodské náměstí 1, Plzeň

Datum konání

27. ledna 2021

fpr.zcu.cz

Místo

Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

Datum konání

27. ledna 2021

fst.zcu.cz

Místo

Univerzitní 22, Plzeň

Datum konání

27. ledna 2021

fzs.zcu.cz

Místo

Husova 11, Plzeň