Formulář v1 BW

KAS 11.0

Konference akademických senátorek a senátorů je místo, kde se setkávají zástupci studentských komor jednotlivých akademických senátů, fakultních i univerzitních. KAS rozšiřuje platformu Studentské komory Rady vysokých škol o možnost diskuze i mezi senátorky a senátory, kteří nejsou členy SK RVŠ. KAS se zaměřuje především na problematiku spojenou s vysokoškolským prostředím a výměnu zkušeností mezi jednotlivými studenty všech vysokých škol z celé České republiky. Tato konference má již desetiletou tradici a je potěšením nejen SK AS ZČU, že Vás tento rok můžeme přivítat právě u nás v Plzni.

Témata konference

  • Kvalita na VŠ
  • AI na VŠ
  • Udržitelný rozvoj vysokých škol
  • Univerzitní sport
  • Spolupráce univerzit s regiony
  • Aliance univerzit

Bližší informace

Termín konání: 19. 4. 2024
Místo konání:
Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Technická 8

 
Kontakt: skas@zcu.cz
Ondřej Bohatý: +420722690712
Jan Procházka: +420721495034
Kontakt na SK AS ZČU v případě problémů s ubytováním:
Bc.Jiří Mikeska : +420776449896

FAV

Formulář v1 BW_loga