Bezpečnost

Jsou moje osobní údaje na ZČU odpovídajícím způsobem chráněny?

ZČU respektuje soukromí všech osob a dbá na ochranu jejich osobních údajů. Zavázali jsme se zavést vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany, důvěrnosti a zabezpečení všech osobních údajů, které od Vás získáváme, a provádět jejich zpracování v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména GDPR. Dbáme na to, aby naše opatření zejména odpovídala stavu techniky, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

ZČU dále dbá na to, aby k osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci a osobní údaje nebyly zpřístupňovány neoprávněným osobám.

Jak zajišťuje ZČU bezpečnost svých informačních systémů?

ZČU zodpovědně dbá na zabezpečení všech svých informačních systémů a databází. Využívá vhodné informační technologie a postupy a má k tomu kvalifikované pracovníky, kteří jsou průběžně vzděláváni i v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Systémy jsou průběžně testovány a aktualizovány, což funguje jako prevence před nově objevenými hrozbami.