Den v kampusu – epidemiologická opatření

Abychom mohli narozeninovou oslavu univerzity uspořádat a hlavně si ji v klidu užít, musíme dodržet platná opatření proti šíření epidemie covid-19. Děkujeme, že je dodržíte s námi!

Testovací místo

Pokud nebudete moci prokázat bezinfekčnost jedním ze tří výše uvedených způsobů, můžete využít testovací místo v budově Fakulty aplikovaných věd, kde si můžete udělat bezplatný antigenní test ze slin a v případě negativního výsledku se akce zúčastnit. 

Kontrola bezinfekčnosti

Do kampusu bude možné projít pouze třemi zabezpečenými vstupy od všech tří zastávek MHD - Technická, Univerzitní (tram. č. 4) a Západočeská univerzita (bus 24, 30). U těchto vstupů bude od 14:00 probíhat kontrola bezinfekčnosti, tzn. ukončené očkování / prodělaná nemoc / platný negativní test. Po předložení dokladu prokazujícího bezinfekčnost dostanete na ruku pásku opravňující k účasti na akci.

Co když budete mít v kampusu od rána výuku a rovnou zde zůstanete? V tomto případě vás poprosíme, abyste také zašli k jednomu ze tří kontrolních míst a předložili doklad o bezinfekčnosti, na jehož základě dostanete na ruku pásku opravňující k účasti na akci. Bez této pásky se bohužel nebudete moci akce zúčastnit.

U kontrolních míst a také uvnitř kampusu bude k dispozici dezinfekce.

Respirátory

Tam, kde dochází ke kumulaci osob, ukládá vládní nařízení všem účastníkům povinnost mít nasazený respirátor, a to i v případě, že se jedná o venkovní akci. Chtěli bychom vás tedy požádat o dodržení tohoto nařízení, zejména během koncertů. Dále prosíme v rámci možností o udržování rozestupu 1,5 metru od ostatních osob.