Správní rada ZČU

Správní rada veřejné vysoké školy vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům školy. Po schválení v akademickém senátu projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření, zprávu o vnitřním hodnocení kvality, schvaluje strategický záměr a rozpočet vysoké školy, dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti vysoké školy apod.

Správní rada má nejméně devět členů, které po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr školství. Jsou v ní zastoupeni představitelé veřejného života, profesních komor, organizací zaměstnavatelů, představitelé územní samosprávy a státní správy a absolventi dané vysoké školy.

Předseda

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

Místopředsedové

Ing. Zdeněk Novotný
ředitel, Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Plzni

Bc. Jiří Struček
člen Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje

Členové

Mgr. Martin Baxa
poslanec, primátor města Plzně

Ing. Stanislav Hamara
manažer, Plzeňský Prazdroj, a.s.

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
katedra řízení PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze

MUDr. Petr Jehlička, Ph.D.
kardiochirurg, Genetika Plzeň, s.r.o.

Ing. Karel Křížek, MBA
generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Ing. Jaroslav Lobkowicz
člen zastupitelstva Plzeňského kraje

Mons. Tomáš Holub
biskup plzeňský, Biskupství plzeňské

JUDr. Jaroslav Svejkovský
advokát, AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
poslankyně Parlamentu ČR, náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje