Správní rada ZČU

Správní rada veřejné vysoké školy vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům školy. Po schválení v akademickém senátu projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření, zprávu o vnitřním hodnocení kvality, schvaluje strategický záměr a rozpočet vysoké školy, dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti vysoké školy apod.

Správní rada má nejméně devět členů, které po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr školství. Jsou v ní zastoupeni představitelé veřejného života, profesních komor, organizací zaměstnavatelů, představitelé územní samosprávy a státní správy a absolventi dané vysoké školy.

Předseda

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

Místopředsedové

Ing. Zdeněk Novotný
ředitel, Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Plzni

JUDr. Jaroslav Svejkovský
advokát, AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.

Členové

Ing. Ondřej Beránek
jednatel a ředitel společnosti, BOHEMIA SEKT, s. r. o.

Ing. Petr Brzezina, MBA
prezident, Westinghouse Česká republika

Mons. Tomáš Holub
biskup plzeňský, Biskupství plzeňské

JUDr. Michaela Chaloupková, MBA
členka představenstva, ředitelka div. správa, ČEZ, a. s.

MUDr. Petr Jehlička, Ph.D.
kardiochirurg, Genetika Plzeň, s. r. o.

Mgr. Lenka Kavalová
ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.

Ing. Josef Perlík
výkonný ředitel, Aliance české energetiky, z. s.

JUDr. Daniel Procházka
provozní ředitel, Doosan Škoda Power, s. r. o.

Mgr. Roman Zarzycký
primátor města Plzně