Správní rada ZČU

vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru univerzity, rozpočtu, výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření. Členy jmenuje na návrh rektora ministr školství.

Předseda

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

Místopředsedové

Ing. Zdeněk Novotný
ředitel, Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Plzni

Bc. Jiří Struček
starosta města Tachov

Členové

Mgr. Martin Baxa
poslanec, primátor města Plzně

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
katedra řízení PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Karel Křížek, MBA
generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Ing. Jaroslav Lobkowitz
člen zastupitelstva Plzeňského kraje

Mons. František Radkovský
emeritní biskup plzeňský, Biskupství plzeňské

JUDr. Jaroslav Svejkovský
advokát, AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.

Ing. Alan Svoboda
člen Dozorčí rady ČEZ Zákaznické služby

Ing. Vladimír Ševela
vedoucí kanceláře státního tajemníka, MŠMT

Ing. Evžen Tošenovský, dr. h. c.
poslanec Evropského parlamentu