Správní rada ZČU

vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru univerzity, rozpočtu, výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření. Členy jmenuje na návrh rektora ministr školství.

Předseda

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

Místopředsedové

Ing. Zdeněk Novotný
ředitel, Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Plzni

Bc. Jiří Struček
zastupitel, Plzeňský kraj

Členové

Mgr. Martin Baxa
poslanec, primátor města Plzně

Ing. Stanislav Hamara
manažer, Plzeňský Prazdroj, a.s.

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
katedra řízení PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze

MUDr. Petr Jehlička, Ph.D.
kardiochirurg, Genetika Plzeň, s.r.o.

Ing. Karel Křížek, MBA
generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Ing. Jaroslav Lobkowicz
člen zastupitelstva Plzeňského kraje

Mons. Tomáš Holub
biskup plzeňský, Biskupství plzeňské

JUDr. Jaroslav Svejkovský
advokát, AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
poslankyně Parlamentu ČR, náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje