Vedení Západočeské univerzity v Plzni

Anonymous

doc. Dr. RNDr.
Miroslav Holeček

rektor

+420 377 631 000

Anonymous

doc. Ing.
Luděk Hynčík, Ph.D.

prorektor pro výzkum a vývoj

+420 377 631 030

Anonymous

RNDr.
Blanka Šedivá, Ph.D.

prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost

+420 377 631 020

Anonymous

doc. Ing.
Dita Hommerová, Ph.D., MBA

prorektorka pro internacionalizaci

+420 377 633 307

Anonymous

Ing.
Petr Hofman

kvestor

+420 377 631 060

Anonymous

Mgr.
Lucie Václavová Čulíková, Ph.D.

kancléřka

+420 377 631 003