Vedení Západočeské univerzity v Plzni

Anonymous

prof. RNDr.
Miroslav Lávička, Ph.D.

rektor

+420 377 631 001

Anonymous

doc. Ing.
Jiří Hammerbauer, Ph.D.

prorektor pro tvůrčí činnost a doktorské studium

+420 377 631 030

Anonymous

prof. Ing.
Josef Basl, CSc.

prorektor pro strategii a rozvoj

+420 377 631 050

Anonymous

doc. Mgr.
Jiří Kohout, Ph.D.

prorektor pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících

+420 377 631 020

Anonymous

prof. PhDr.
Jan Váně, Ph.D.

prorektor pro vnější vztahy a komunikaci

+420 377 631 055

Anonymous

Ing.
Petr Beneš

kvestor

+420 377 631 060

Anonymous

Mgr.
Lucie Václavová Čulíková, Ph.D.

kancléřka

+420 377 631 003