Vnitřní legislativa ke GDPR

  • Směrnice rektora 14R/2018: Statut pověřence pro ochranu osobních údajů
  • Směrnice rektora 15R/2018: Bezpečnostní politika ZČU
  • Směrnice rektora 16R/2018: Pravidla pro nakládání s informacemi
  • Směrnice rektora 17R/2018: Ochrana osobních údajů
  • Směrnice rektora 18R/2018: Zpracování žádosti o výkon práva subjektu údajů podle GDPR