Stali jste se obětí sexuálního či genderově podmíněného násilí, zastrašování, agrese, šikany nebo diskriminace? Potřebujete pomoc? Máte několik možností:

  • Kontaktujte vyučující, školitele či vedoucí práce, pokud jste student či studentka
  • Proberte situaci se svým nadřízeným či nadřízenou, pokud jste na ZČU zaměstnaní
  • Pokud se Vám z jejich strany nedostane pomoci nebo pokud existují důvody, proč tyto osoby není možné kontaktovat, obraťte se na ombudsmana ZČU.
  • Pokud máte podezření, že došlo k porušení Etického kodexu, je možné se obrátit přímo na Etickou komisi ZČU.
  • Potřebujete-li psychologickou pomoc, je možné využít služeb Informačního a poradenského centra ZČU.