Proč tahle škola moje osobní údaje zpracovává?

Pokud tě rodiče/zákonní zástupci přihlásí na nějaký zajímavý tábor, letní školu či například na dětskou olympiádu, bude naše škola potřebovat některé tvé údaje.

Zpět nahoru

Jaké mé osobní údaje tahle škola může zpracovávat?

Pokud jsi přihlášen/a na tábor, letní školu či například na dětskou olympiádu, kterou pořádá naše škola, musíme vědět, kdo jsi, tedy hlavně tvé jméno a příjmení, adresu, jména a příjmení rodičů/zákonných zástupců, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy či podobné údaje, které můžeme potřebovat, abychom se s nimi spojili.

Popros své rodiče/zákonné zástupce, aby ti vysvětlili, kde a proč tě přihlašují.

 

Zpět nahoru

Důležité informace pro rodiče či zákonné zástupce dítěte

ZČU klade na bezpečné zpracování osobních údajů dětí zvlášť velký důraz. Osobní údaje Vašeho dítěte, které poskytujete ZČU v okamžiku registrace dítěte na akce organizované ZČU, jsou zpracovávány výhradně za účelem registrace dítěte a umožnění jeho účasti na dané akci.

V případě, že využijete nabídku ZČU pojistit Vaše dítěte na akci, kam jste toto dítě registrovali, musí ZČU osobní údaje Vašeho dítěte předat poskytovateli pojistných služeb. Toto předání se samozřejmě neuskuteční, pokud nabídku pojištění dítěte na akci ZČU nevyužijete. Pokud by ZČU zamýšlela údaje Vašeho dítěte využít k jinému účelu, než ke kterému byly získány (tedy např. registrace na akci, pojištění Vašeho dítěte) vyžádá si Váš výslovný souhlas a je Vaším právem tento souhlas neposkytnout.

Pokud jste zaregistrovali Vaše dítě na akci, kde se budou pořizovat fotografie, ZČU si od Vás předem vyžádá souhlas s fotografováním Vašeho dítěte. Pokud jej neposkytnete, Vaše dítě na této akci nebude fotografováno. Poskytnutí tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a na každé akci budete vždy informováni, jak můžete souhlas odvolat či na koho se můžete obracet v případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů Vašeho dítěte.

V případě, že na akci nebudete schopni Vaše dítě doprovodit osobně, spojte se předem s organizátorem, aby bylo možné vyřešit případné podpisy souhlasů s fotografováním dítěte. Podpis souhlasu přímo na akci v zastoupení jinou osobou, nežli rodičem či zákonným zástupcem dítěte, je možný pouze na základě platné plné moci.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně ochrany osobních údajů Vašeho dítěte, které ZČU zpracovává, kontaktujte prosím prioritně útvar, který akci, na které je Vaše dítě přihlášeno, pořádá. Poskytne Vám podrobné informace. Dále se můžete obracet na Pověřence pro ochranu osobních údajů ZČU, a to:

  • Prostřednictvím listinné žádosti doručené ZČU
  • Prostřednictvím formuláře uveřejněného na webových stránkách Pověřence pro ochranu osobních údajů na ZČU
  • Prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Pověřence pro ochranu osobních údajů na ZČU v případě stávajících zaměstnanců ZČU
  • Osobní návštěvou Pověřence pro ochranu osobních údajů na ZČU
Zpět nahoru